Rzeszów poniedziałek, 14 maja 2018

Pozyskali fundusze na nowy sprzęt ratowniczy z Budżetu Obywatelskiego

Pozyskali fundusze na nowy sprzęt ratowniczy z Budżetu Obywatelskiego

Jak pozyskać środki na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej? Na przykładzie jednostki z Rzeszowa przedstawiamy historię oraz plan działania przy pozyskiwaniu funduszy z Budżetu Obywatelskiego. Budżet Obywatelski - czyli konsultacje społeczne, polegające na tym, że każdy mieszkaniec może wyrazić swoje zdanie i zagłosować na projekt, który jego zdaniem powinien zostać przeprowadzony.

O jednostce OSP Rzeszów-Słocina

Jednostka OSP Rzeszów-Słocina powstała w 1901r. z inicjatywy Ks. Romana Malinowskiego i jest do dziś najaktywniejszą jednostką działająca na terenie miasta Rzeszowa.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów – Słocina, należy do drugiej kategorii Jednostek Operacyjno Technicznych (JOT) i posiada 15 Ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) oraz 3 Ratowników Medycznych uprawnionych do prowadzenia akcji ratownictwa medycznego, 3 ratowników wodnych oraz 5 osoby z uprawnieniami sternika motorowodnego. W ubiegłym roku jednostka wyjeżdżała ponad 70 razy, między innymi do akcji ratowniczo-gaśniczych, poszukiwań zarówno na lądzie jak i wodzie oraz wypadków. Są jedną z 10 jednostek w gminie, a zarazem najaktywniej działającą jednostką Ochotniczą Straży Pożarnej w gminie Rzeszów jak i w powiecie. Jako jedyna OSP na terenie miasta Rzeszowa w swych szeregach mają kobiety, które biorą aktywny udział w akcjach ratowniczych i życiu  jednostki. Działając zgodnie ze Statutem OSP Rzeszów – Słocina, poza działalnością specjalistyczną, organizują pokazy, pogadanki w przedszkolach, szkołach oraz zabezpieczają imprezy masowe np. biegi, wyścigi rowerowe, rajdy samochodowe. Biorą udział w spotkaniach, imprezach plenerowych.              

Najczęściej dysponowani są do pożarów traw, budynków do powodzi i usuwania skutków wichur. Do wypadków wyjeżdżają rzadko, ze względu na brak specjalistycznego sprzętu. W podziale bojowym posiadają samochód marki Land Rover Defender SOp, GBA 2,5/16/4 Mercedes Atego, przyczepę przeciwpowodziową oraz niedawno pozyskany z RBO GLBM -Rt 0,2/0,5/20 Peugeot Boxer. Samochody są dobrze wyposażone min. w agregaty prądotwórcze, pompy, piły do cięcia drzewa, metalu STHIL, wentylatory, deski ratownicze, torbę PSP R1, 4 aparaty OUO.

W jaki sposób pozyskano finansowanie?

W jednostce OSP powołano osoby które zajmują sie pozyskiwaniem dofinansowań, szukaniem sponsorów, w ten sposób pozyskano m.in. piły, torbę OSP –R0 oraz PSP-R1 firmy Box-met. W ubiegłym roku jednostka postanowiła wziąć udział w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Projekt w głównej mierze opracował dh P. Hałoń przy współpracy z radnym miasta J. Jeczmienionką opiewał on na kwotę 480tys zł. Projekt został zakwalifikowany w Kategorii I pod nazwą „Bezpieczne Miasto- zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej”. Wniosek dotyczył zakupu sprzętu ratowniczego m.in. lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego, narzędzi hydraulicznych do ratownictwa techniczno-drogowego, śródków ochrony indywidualnej strażaka.  

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest projektem, w którym to mieszkańcy miasta decydują w co zainwestować, mogą to być pieniądze przeznaczone na budowę placu zabaw, rozbudowę dróg, wydarzenia kulturalne, sportowe czy tak jak w przypadku OSP z Rzeszowa bezpieczeństwo. Aby zrealizować projekt trzeba zebrać jak najwięcej głosów. Głosowanie na zadania w RBO odbywało się w dwóch formach: elektronicznej i papierowej. Głos przez internet mogły oddać osoby zameldowane w Rzeszowie. Głos w formie papierowej mieszkańcy Rzeszowa mogli oddać w punktach Urzędu Miasta Rzeszowa lub Domach Kultury. W głosowaniu nie było ograniczeń wiekowych, głos mógł oddać każdy mieszkaniec Rzeszowa. 

Budżet Obywatelski dla każdego?

Każdy kto napisze dobry projekt (zgodny z wymaganiami) ma szansę zakwalifikować się do listy projektów RBO. Następnie wszystko zależy od mieszkańców czy oddadzą na dany projekt swój głos. - mówi strażak z OSP Rzeszów – Słocina.                                                                                                                                  

Pozyskano nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

Z funduszy RBO jednostka zakupiła lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Peugeot Boxer. Na jago wyposażeniu znajduje się sprzęt ratownictwa technicznego również pozyskany w ramach RBO (nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy i kolumnowy, agregat hydrauliczny), agregat prądotwórczy, pompa szlamowa, węże, tłumice, piły do drzewa, drabina, torba OSP- R0 oraz PSP -R1, nosze typu deska, noszę podbierakowe, sorbent, 200l wody oraz 20l środka pianotwórczego.

Powitanie nowego wozu OSP Rzeszów Słocina Peugeot Boxer 328R90:

Ciąg dalszy realizacji projektu

Obecnie jednnostka jest trakcie realizacji drugiej części RBO, która zakłada zakup kompletu 18 sztuk ubrań specjalnych BALLYCLARE XENON PRO, hełmów Rosenbauer Titan, rękawic holik Angel, kamery termowizyjnej oraz innego specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Budżet Obywatelski dla jednostek OSP

OSP Rzeszów-Słocina w tamtym roku jako pierwsza zapoczątkowała pisanie projektów do RBO. W tym roku już 4 kolejne jednostki z gminy Rzeszów podały mieszkańcom swoje propozycję. Jednostka z Rzeszowa również przedstawiła swój projekt pod nazwą -„Bezpieczna Słocina- zakup ogólnodostępnego Defibrylatora AED oraz sprzętu do zwalczania skutków klęsk żywiołowych dla OSP”. 

Zakupiony sprzęt w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 jest „Darem od Mieszkańców Rzeszowa”, który będzie ratował życie i mienie mieszkańców.

Serdecznie podziękowania dla Druha P.Hałoń za udzielenie wszelkich informacji.

Redakcja


florian v3

750x100 uvex v2

750 100


Czytaj również