Pracowity lipiec 2016 przed służbami

Pracowity lipiec 2016 przed służbami

19 października br. Teresa Piotrowska - ówczesna szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powołała zarządzeniem nr 22 Zespół do spraw koordynacji działań służb podległych lub nadzorowanych przez MSW w związku z przygotowaniem Szczytu NATO oraz wizyty Papieża Franciszka i wsparciem organizacji Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

Ważnym wydarzeniem w 2016 roku będzie dwudniowy (8-9 lipca) szczyt członków Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) na Stadionie Narodowym. W tych dniach do Warszawy przylecą szefowie państw i rządów z 28 państw.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku w Krakowie oraz w miejscowości Brzegi pod Wieliczką. Będzie to największe wydarzenie masowe w przyszłym roku na terenie Polski. Organizatorzy spodziewają się około 2,5 mln pielgrzymów z całego świata.  

Ostatnim ważnym wydarzeniem dla służb z punktu widzenia bezpieczeństwa będzie wizyta Papieża Franciszka, która rozpocznie się 28 a zakończy 31 lipca. Na razie nie jest znany oficjalny program wizyty, według mediów papież chce odwiedzić poza Krakowem Częstochowę i obóz KL Auschwitz - Birkenau.  

Przewodniczącym Zespołu powołanego przez MSW został Komendant Główny Policji, a w jego składzie jest Zastępca Komendanta Głównego Policji, Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej i Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W pracach zespołu będą mogli brać udział również przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Do głównych zadań Zespołu należy między innymi opracowanie planów działań służb podległych lub nadzorowanych przez MSW w związku z zabezpieczeniem Światowych Dni Młodzieży, wizyty Papieża oraz szczytu NATO. Opracowanie planu zabezpieczenia wewnętrznego i ochrony Stadionu Narodowego we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerią Wojskową i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Przygotowanie wspólnego stanowiska kierowania na potrzeby Szczytu i ŚDM oraz bieżąca współpraca z organizatorami tych wydarzeń.

Ważną rolę przy zabezpieczeniu na pewno będzie pełniła Państwowa Straż Pożarna oraz strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych. Dla przypomnienia, wizytę Papieża Benedykta XVI w 2006 roku zabezpieczało 5 tysięcy strażaków.

 

Foto. wikipedia, 112polkowice.pl 

Strażacki.pl

19 października br. Teresa Piotrowska - ówczesna szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powołała zar


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Czytaj również