Uwaga

Google Geocoding API error: The request was denied.

Łoniowa

Prezentacja firmy Kamaz w Łoniowej

Prezentacja firmy Kamaz w Łoniowej

29 listopada w miejscowości Łoniowa w województwie małopolskim odbyła się prezentacja samochodów pożarniczych i ciężarowych firmy Kamaz.

W trakcie spotkania odbyła się prezentacja wszystkich pojazdów oraz pokaz możliwości terenowych dwóch samochodów pożarniczych zabudowanych przez firmę Zamet - średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 i ciężkiego z napędem 6x6, należącego do OSP Izabelin.

W prezentacji wzięli udział strażacy z okolicznych jednostek oraz samorządowcy.

Średni samochód ratowniczo - gaśniczy:
Podwozie Kamaz 43502
Napęd: 4x4
Zabudowa: Zamet
Zbiornik wody: 2500 litrów
Zbiornik środka pianotwórczego: 250 litrów
Wydajność autopompy 1600 l/min
 
Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy
Podwozie Kamaz 43118
Napęd: 6x6
Zabudowa: Zamet
Właściciel: OSP Izabelin
Zbiornik wody: 5000 litrów
Zbiornik środka pianotwórczego: 500 litrów
Wydajność autopompy: 4200 l/min

Organizatorem była OSP Łoniowa i firma Kamaz Polska.

Foto. OSP Kuków

Strażacki.pl

29 listopada w miejscowości Łoniowa w województwie małopolskim odbyła się prezentacja samochodów po

Galeria

Czytaj również