Prezydent RP podpisał ustawę o ochronie przeciwpożarwej!!

Prezydent RP podpisał ustawę o ochronie przeciwpożarwej!!

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w piątek, 2 czerwca 2017 roku, dziewięć ustaw, m.in ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 roku o ochronie przeciwpożarowej, która zmienia zasady wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.

W ustawie wprowadzono zmianę sposobu dystrybucji środków, polegającą na przyjęciu zasady, że wszystkie środki pochodzące od zakładów ubezpieczeń, będą trafiały najpierw do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Znowelizowany art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowi, że zakłady ubezpieczeń będą obowiązane przekazywać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałania innym zagrożeniom, a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.

Środki finansowe, otrzymane z zakładów ubezpieczeń, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej będzie przekazywał w wysokości:

1) 50% – ochotniczym strażom pożarnym;

2) 50% – jednostkom ochrony przeciwpożarowej, którymi są: jednostki organizacyjne PSP, jednostki organizacyjne wojskowej ochrony przeciwpożarowej, zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminne zawodowe straże pożarne, powiatowe, miejskie i zawodowe straże pożarne, terenowe służby ratownicze i inne jednostki ratownicze.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło/ Foto Kancelaria Prezydenta RP 

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl