Program szkolenia specjalistycznego SGPR - projekt

Program szkolenia specjalistycznego SGPR - projekt

Na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ukazał się projekt programu szkolenia specjalistycznego z zakresu organizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR.

Projekt został opracowany przez zespół składający się z siedmiu strażaków pełniących służbę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Celem szkolenia jest przygotowanie ratowników to prowadzenia działań poszukiwawczo - ratowniczych w ramach specjalistycznych grup poszukiwawczo - ratowniczych.

Plan nauczania do dziesięć tematów:
1.Organizacja i funkcjonowanie specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych
2.Awarie i katastrofy budowlane
3.Taktyka działań poszukiwawczo-ratowniczych w terenie
4.Taktyka działań poszukiwawczo-ratowniczych w przypadku katastrofy budowlanej
5.Sprzęt stosowany w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych
6.Techniki dostępu do osoby poszkodowanej
7.Techniki przemieszczania i unoszenia elementów konstrukcyjnych
8.Techniki cięcia elementów i konstrukcji budowlanych
9.Prowadzenie działań w ograniczonej przestrzeni
10.Prowadzenie działań ratowniczych podczas katastrofy budowlanej

Na realizację planu przewidziano 44 godziny - 16 godzin zajęć teoretycznych i 28 godzin zajęć praktycznych.

Zgodnie z Programem rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP na lata 2015 - 2020 szkolenie poszukiwawczo - ratownicze realizowane jest w oparciu o bazę dydaktyczną i poligonową Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie we współpracy z ośrodkiem szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.

Foto. st. kpt. Rafał Podlasiński

 

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

strazacki.pl/ŁS