Program szkolenia z gaszenia pożarów wewnętrznych zatwierdzony i opublikowany

Program szkolenia z gaszenia pożarów wewnętrznych zatwierdzony i opublikowany

3 grudnia Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził ‘Program szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych’.

Program został opracowany przez zespół w skład, którego weszli strażacy z Olsztyna, Warszawy, Gniezna, SGSP, CS PSP oraz SA PSP w Krakowie i Poznaniu.

Celem szkolenia jest przygotowanie strażaków do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych i podniesienie świadomości z zagrożeń wynikających z pracy w środowisku popożarowym.

Podstawą programu jest plan nauczania, który składa się z pięciu tematów:

1. Zasady BHP podczas działań

2. Pożar wewnętrzny i jego rozwój

3. Rozpoznawanie pożaru metodą B-SAHF

4. Techniki operowania prądami gaśniczymi

5. Taktyka działań gaśniczych

Na realizację programu ma być w sumie przeznaczone 37 godzin, z czego 11 to teoria, a 26 praktyka.

Program został opublikowany 8 grudnia na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i jest dostępny tutaj: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/gaszenie_pozarow_wewnetrznych

Foto. Marcin Kuś

Strażacki.pl

3 grudnia Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził ‘Program szkolenia z zakresu gas

Czytaj również