Żary

Projekt „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim...” zatwierdzony. Kolejne samochody trafią do strażaków!

Projekt „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim...” zatwierdzony. Kolejne samochody trafią do strażaków!

Jak czytamy na fanpage na Facebooku KP PSP w Żarach w dniu 27 lutego 2018 roku został zatwierdzony projekt „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności.” Wartości projektu to 1 919 366,00 euro z czego dofinansowanie to 1 631 461,10 euro.

Projekt realizowany będzie w powiecie żarskim oraz powiecie Görlitz. Partnerem wiodącym jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej W Gorzowie Wlkp., a partnerzy projektu to: Gmina Żary, Gmina Lubsko, Gmina Łęknica, Gemeinde Gablenz oraz Stadt Bad Muskau.

Celem projektu jest stworzenie polsko niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności, środowiska naturalnego, zabytków kultury, parków przemysłowych i usuwania powstałych zagrożeń. Zwalczanie skutków klęsk i katastrof, stałą wymianę doświadczeń, szkolenia, ćwiczenia po obu stronach granicy oraz poprawa skuteczności interwencji.

W tym celu zostanie zakupiony innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, który poprawi skuteczność interwencji i zminimalizuje ewentualne straty popożarowe. Realizacja projektu przewiduje n/w zakupy:
- Jeden lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy wyposażony w namiot kwatermistrzowski oraz system łączności, przeznaczony do organizacji sztabu dowodzenia w miejscu działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach o wartość 75.295,00 €. 
- Pięć średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych wyposażonych w innowacyjne rozwiązania sprzętowe, z funkcją do ograniczania stref skażeń chemiczno - ekologicznych wraz z innowacyjnym systemem piany sprężonej, umożliwiającym gaszenie urządzeń pod napięciem dla jednostek OSP Sieniawa Żarska, OSP Górzyn, OSP Łęknica oraz Stadt Bad Muskau i Gemeinde Gablenz o wartości 1.496.800,00 €.

Aby zapewnić ciągłość projektu włączone i zaangażowane będą również dzieci oraz młodzież z terenu partnerów projektu, które będą uczyć się m.in. udzielania pierwszej pomocy oraz jak zachować się w sytuacjach zagrożenia w myśl powiedzenia " Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci". Minimalna liczba dzieci objęta projektem po obu stronach granic w dwóch kampaniach informacyjnych to 1200 osób.

Źródło Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach; Foto ilustrowane Fotografia Ratownicza Waldemar Szańkowski

Strażacki.pl

Jak czytamy na fanpage na Facebooku KP PSP w Żarach w dniu 27 lutego 2018 roku został zatwierdzony proje


florian v3

750x100 uvex v2

etui strazackie na telefon


Galeria

Czytaj również