Projekt rozporządzenia o KSRG trafił do uzgodnień międzyresortowych

Projekt rozporządzenia o KSRG trafił do uzgodnień międzyresortowych

W czwartek MSWiA skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Najważniejsze zmiany zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego to niemal 500 nowych etatów dla funkcjonariuszy PSP i 26 dla pracowników cywilnych. Nowi strażacy trafią do istniejących już  specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Jest ich 48, a każda z nich otrzyma nowe wyposażenie. Ponad 2,5 tys. funkcjonariuszy, którzy pracują w tych grupach obecnie zostanie dodatkowo przeszkolonych. Szkolenia czekają też nowo przyjętych do służby strażaków.

Rozporządzenie przewiduje także zakup 3 nowych samochodów ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz rozpoczęcie współpracy z laboratorium, które będzie analizować przesyłki mogące zawierać niebezpieczne materiały biologiczne.

Projekt stanowi odpowiedź na nowe potrzeby Straży Pożarnej. Wynikają one ze zmian wprowadzonych w 2016 przez Ustawę Antyterrorystyczną. Zgodnie z nimi, krajowy system ratowniczo-gaśniczy (ksrg) otrzymał nowe zadanie. Ksrg będzie udzielać pomocy podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych obecnością czynników biologicznych (w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym).

Proponowane rozporządzenie reguluje zasady, na jakich podmioty wchodzące w skład ksrg (czyli przede wszystkim Straż Pożarna) będą współpracować z innymi podmiotami i organizacjami w przypadku wystąpienia takich zdarzeń.

To jednak nie wszystko. Dodano możliwość kierowania działaniem ratowniczym na poziomie taktycznym przez strażaków PSP posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowisk aspiranckich oraz strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej posiadających kwalifikacje zawodowe co najmniej technik pożarnictwa, zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ma wejść w życie 3 lipca br.

Projekt rozporządzenia można znaleźć pod linkiem https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2017/24724,Projekt-rozporzadzenia-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-w-sprawie-szc.html

Info MSWiA; Foto ilustrowane Konrad Pluciński/ Strazacki.pl  

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl