Kraków

Promocja absolwentów Szkoły Aspirantów w Krakowie

Promocja absolwentów Szkoły Aspirantów w Krakowie

28 czerwca 2019 roku na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się promocja tegorocznych absolwentów, którzy zdobywając tytuł technika pożarnictwa spełnili warunki niezbędne do nadania im stopnia młodszego aspiranta w PSP.

Główna część wydarzenia rozpoczęła się w samo południe na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie od złożenia przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Muchę meldunku. o gotowości szkoły do uroczystej promocji. Meldunek przyjął nadbryg. Marek Jasiński zastępca komendanta głównego PSP. Następnie, zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, nastąpił przegląd i przywitanie pododdziałów, zaproszenie na trybunę honorową i przywitanie przybyłych gości, podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie hymnu państwowego.

Po powitaniu przez komendanta szkoły st.kpt. Marka Chwałę przybyłych na uroczystość gości, nastąpiło odczytanie rozkazów personalnych o nadaniu stopnia młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej i promocja 90 absolwentów XXVII turnusu kształcenia dziennego oraz 163 byłych już słuchaczy XXXV turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w tym osób zatrudnionych i pełniących służbę w innych niż PSP jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Komendant główny PSP trzem wyróżniającym się w służbie pracownikom szkoły przekazał nagrody, które z rąk nadbrygadiera Marka Jasińskiego, otrzymali: bryg. Jacek Smyczyński, mł.bryg. Adam Szymański oraz st.kpt. Piotr Nowak.

Źródło: SA PSP w Krakowie

Strażacki.pl

28 czerwca 2019 roku na placu zewnętrznym Szk


Sklep pożarniczy Florian

etui strazackie na telefon


Galeria

Czytaj również

blog comments powered by Disqus