środa, 11 lipca 2018

Protest służb mundurowych rozszerzy się o pozostałe formacje w tym strażaków!

Protest służb mundurowych rozszerzy się o pozostałe formacje w tym strażaków!

Protest służb mundurowych rozszerzy się o funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celno - Skarbowej oraz Państwowej Straży Pożarnej poinformował dzisiaj przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Marcin Kolasa.

Przypomnijmy, od 10 lipca protest rozpoczeli funkcjonariusze policji. Polega on m.in. na nie wypisywania mandatów za drobne wykroczenia.

Od 16 lipca do protestu przyłączą się pozostałe służby mundurowe. Decyzja ta jest podyktowana brakiem podpisania porozumienia z Mministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rada Federacji zarekomendowała funkcjonariuszom oflagowanie jednostek, a także „stosowanie pouczeń w związku z ujawnieniem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne”.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych ma takie same postulaty, dla wszystkich funkcjonariuszy czytamy na fanpage Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. O to postulaty:
- Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
- Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
- Odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 966, 1948);
- Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
- Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. Z 2016 r. poz. 708, 2270, z 017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
- Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

Jeżeli nie dojdzie do porozumienia to służby mundurowe przystąpią do ogólnopolskiej manifestacji. 

 Zdjęcie ilustrowane ratownictwo112.com.pl

Strazacki.pl/M


florian v3

750x100 uvex v2

750x100 etui nowe wzory


Galeria

Czytaj również