PSP wytypuje jednostki do włączenia do KSRG

PSP wytypuje jednostki do włączenia do KSRG

W Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności została opracowana 'Metodyka budowy planu sieci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planowanych do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego'.

Jak informuje Komenda Główna PSP strategicznym celem opracowania jest określenie akceptowalnego poziomu zabezpieczenia operacyjnego w gminach oraz wskazanie kierunków rozwoju sieci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w KSRG.

Materiał stanowi podstawę do uruchomienia procesu planistycznego w komendach powiatowych i miejskich PSP, wynikiem, czego będzie wytypowanie jednostek OSP, niezbędnych do zapewnienia akceptowalnego poziomu zabezpieczenia operacyjnego w gminach. Założono również, że wynikiem końcowym metodyki będzie opracowywanie przez jednostki organizacyjne PSP projektu planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG w sposób cykliczny raz na cztery lata.

W opracowaniu wykorzystywano narzędzia informatyczne oraz metody i techniki geoprzestrzennej analizy danych (mapy cyfrowe). Przyjęto, że przygotowywanie planu odbywać się będzie w oparciu o załączony do metodyki arkusz kalkulacyjny i mapy GIS.

Materiał został zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacki.pl

W Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności została opracowana 'Metodyka budowy planu

Czytaj również