Hajnówka

Puszcza Białowieska bezpieczniejsza

Puszcza Białowieska bezpieczniejsza

Nowe samochody, łódź, ubrania specjalne i szkolenia z KPP, to efekt polsko-białoruskiego projektu partnerskiego " Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską ".

27 listopada br. w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt ‘Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską’ realizowany w ramach  Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 priorytet 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym. Głównym beneficjentem projektu było Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska natomiast pozostałymi beneficjentami były gminy Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czyże, Narew, Narewka, Czeremcha, Bielsk Podlaski, Orla po stronie Białoruskiej, Obwód Brzeski - Rejon Świsłocki oraz rejony Prużański i Kamieniecki w Obwodzie Grodzieńskim.

Łączna wartość projektu to 4 429 324 euro, z czego 90 % czyli 3 986 391,60 euro to dofinansowanie unijne.

Zakupiono:

10 średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych GBA 2,5/30 MAN TGM 13.290/ Moto-Truck. Trafiły do Ochotniczych Straży Pożarnej w gminie Bielsk Podlaski, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka i Orla.  

8 średnich samochodów ratowniczo - gaśniczy dla strony białoruskiej  

łódź R.I.B Commericin dla OSP Siemianówka

108 kompletów ubrań specjalnych

108 par rękawic specjalnych

81 hełmów

3 samochody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce tj. średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBA 2,5/30 MAN TGM 13.290/Moto-Truck, średni samochód ratowniczo - gaśniczy z modułem ratownictwa technicznego GBA-Rt 2,5/30 MAN TGL 15.290/Moto-Truck oraz zestaw składający się z ciągnika siodłowego MAN TGS 18.400 i cysterny o pojemności 25000 litrów wody, dostawcą była firma Stolarczyk.

W ramach projektu zrealizowano dwa szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) dla 100 ochotników z powiatów hajnowskiego i bielskiego.

25 listopada w ramach działań promocyjnych zorganizowano ćwiczenia jednostek biorących udział w projekcie.

Foto. KP PSP Hajnówka 

Strażacki.pl

Nowe samochody, łódź, ubrania specjalne i szkolenia z KPP, to efekt polsko-białoruskiego projektu part

Galeria

Czytaj również