Ratownicy medyczni pikietowali w całej Polsce

Ratownicy medyczni pikietowali w całej Polsce

W piątkowe (30.06.2017 r.) przedpołudnie we wszystkich miastach wojewódzkich odbyły się pikiety ratowników medycznych, którzy spotykali się w centrach miast i wspólnie przemaszerowali pod Urzędy Wojewódzkie. To kolejny etap trwającego od maja protestu ratowników medycznych, którzy domagają się m.in. podwyżek. Jak zapowiada ministerstwo zdrowia, te trafią do ratowników już od 1-go lipca.

Akcja protestacyjna rozpoczęła się 24-go maja od oflagowania i oklejenia ambulansów oraz budynków poszczególnych dysponentów. Kilka tygodni temu protest został zaostrzony - transport pacjentów wymagających przewiezienia do szpitala, odbywa się jedynie w formie ,,alarmowej" niezależnie od godziny (pojazdy jadące z poszkodowanym do szpitala używają każdorazowo sygnałów świetlnych i dźwiękowych). Piątkowe pikiety to kolejny akt protestu, ratownicy medyczni domagają się podwyżek oraz upaństwowienia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Chcą też przyspieszenia prac nad projektem nowelizacji ustawy o PRM, w której znaleźć miałby się zapis dotyczący etatyzacji oraz zwiększenia liczby ratowników do 3 w zespołach podstawowych.

Rząd zapowiada zmiany i podwyżki

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, zapowiedział, że podwyżki dla ratowników będą i to już za kilka dni. Od 1-go lipca dostaną oni bowiem dodatkowe 400 zł., kolejne 400 zł. podwyżki trafi do ratowników za rok. Łącznie jest to dodatkowych 800 zł. z oczekiwanych przez ratowników medycznych 1600 zł. Minister zgodził się także z większością pozostałych postulatów, które stopniowo mają być wprowadzane do życia.

Na zdjęciach protest ratowników medycznych w Poznaniu pod Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim. Ratownicy z całej Wielkopolski spotkali się w okolicach Kupca Poznańskiego, skąd wspólnie przeszli pod urząd, gdzie spotkał się z nimi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Jak informuje WUW, podczas spotkania omówiono postulaty ratowników. Wojewoda, odnosząc się do poruszanych problemów środowiska, przedstawił zapowiedź realizowanych przez rząd zmian w ustawie, które mają na celu upaństwowienie tej grupy zawodowej. W trakcie dyskusji uzgodniono potrzebę racjonalizacji wydatkowania środków na państwowe ratownictwo medyczne, padła też zapowiedź dalszych rozmów i spotkań, na których uszczegóławiane będą poruszane zagadnienia.

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Łukasz Jachimowicz/ Strazacki.pl