Ratownicy medyczni w straży pożarnej według nowej ustawy

Ratownicy medyczni w straży pożarnej według nowej ustawy

Nadchodzą zmiany w ratownictwie medycznym, które dotyczą również strażaków, którzy są ratownikami medycznymi. W poniższym materiale skupimy się na ratownikach medycznych zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Ratownik medyczny pracujący w straży pożarnej w dalszym ciągu nie może podejmować medycznych czynności ratunkowych. Nowa ustawa zakłada, że ratownik medyczny w jednostkach ochrony przeciwpożarowej może:

-udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych udzielanych samodzielnie lub pod nadzorem lekarza,

-zabezpieczać osoby znajdujące się w miejscu zdarzenia oraz podejmować działania zapobiegające zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

-transportować osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

-udzielać wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, -prowadzić edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Ale tylko podczas ćwiczeń, szkoleń oraz działań w strefie zagrożenia.

Dobry przykład postępowania wedle nowej ustawy przytacza tutaj portal ratunek24.pl „...dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego z powodu braku dostępnych zespołów ratownictwa medycznego poprosi Miejskie/Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP o zadysponowanie zastępu do nieprzytomnego, nieoddychającego mężczyzny w parku, na trawniku, przybyły na miejsce zastęp PSP lub OSP może podjąć wyłącznie działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy albowiem sytuacja nie dotyczy ćwiczeń, szkoleń a działania nie są prowadzone w strefie zagrożenia. Jeśli jednak jednostka PSP lub OSP zostanie zadysponowana do katastrofy budowlanej, w której przygnieciony został mężczyzna, strażak mający wykształcenie ratownika medycznego będzie mógł dla przykładu podać poszkodowanemu leki przeciwbólowe z uwagi na prowadzenie działań w strefie niebezpiecznej, gdzie niemożliwe jest wprowadzenie zespołów ratownictwa medycznego.”

Na podstawie ustawy z dnia 25 września 2015 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, także artykułu ratunek24.pl; Zdjęcie ilustrowane OSP w Głogowie Małoposlkim.

Strażacki.pl

Nadchodzą zmiany w ratownictwie medycznym, które dotyczą również straża


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również