Gołdap

Roczny egzamin SGRW 'Gołdap'

Roczny egzamin SGRW 'Gołdap'
21 października br. pomimo słabych warunków atmosferycznych, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbył się coroczny egzamin sprawnościowy dla członków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Gołdap”. Do egzaminu przystąpiło 12 ratowników wysokościowych z 16. w grupie. Egzamin przeprowadzony został zgodnie z „Zasadami Organizacji Ratownictwa Wysokościowego w KSRG” i składał się z 3 części.
 
W pierwszej części egzaminu ratownicy udali się na stadion miejski aby  przystąpić do biegowego testu Coopera. Następnie już w komendzie strażacy wykonali konkurencję podciąganie na drążku martwym ciągiem. Kolejnym etapem testu był teoretyczny sprawdzian wiadomości.  Trzecim i ostatnim etapem testu był sprawdzian praktyczny, który w tym roku przeprowadzono na przykładzie pozorowanej akcji ratowniczej. Głównym założeniem było dotarcie do osoby poszkodowanej znajdującej się po drugiej stronie budynku. Strażacy nie mogli wykorzystać do tego celu dostępnych dróg naziemnych. Zadaniem ratowników było dostać się na dach (metoda podchodzenia po linie typu DED), dokonać jak najszybszego zjazdu do poszkodowanego, następnie zbudować tyrolkę z wykorzystaniem trójnogu ratowniczego, podjąć ewakuację poszkodowanego przy pomocy noszy kubełkowych z zastosowaniem układów wyciągowych, a później układów do opuszczania.
 
Wszyscy ratownicy, którzy przystąpili do testu zaliczyli go pozytywnie. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem testu pełnił Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi st. kpt. Kamil Pawlukanis oraz Dowódca SGRW „Gołdap” asp. Grzegorz Feszter.
 
Warto dodać, że od niedawna SGRW posiada nowy lekki samochód ratownictwa wysokościowego. 
Foto, tekst/st.kpt. Kamil Pawlukanis, asp. Grzegorz Feszter
Strażacki.pl

21 października br. pomimo słabych warunków atmosferycznych, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Go

Galeria

Czytaj również