piątek, 29 czerwca 2018

Strażacy dostaną niespełna 2 miliardy złotych. Znamy też podwyżki dla funkcjonariuszy PSP w 2019 roku

Strażacy dostaną niespełna 2 miliardy złotych. Znamy też podwyżki dla funkcjonariuszy PSP w 2019 roku

MSWiA od 2017 r. realizuje Program Modernizacji Służb Mundurowych, dzięki któremu do 2020 r. formacje mają otrzymać niemal 9,2 miliardów zł. Łącznie 1,723 mld zł trafi do Strażaków Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej.

W rozmowie z Wydziałem Prasowym MSWiA dowiedzieliśmy się, że „od stycznia 2019 roku funkcjonariusze mają zarabiać średnio o ponad 800 złotych więcej niż w 2015 roku, a pracownicy cywilni o ponad 750 złotych”. Warto dodać, że „dotyczy to wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb podległych MSWiA - w tym także Strażaków”. Co więcej, Resort podkreśla, że w maju zostały już wprowadzone pierwsze podwyżki (w marcu pisaliśmy kto i jakie dodatkowe uposażenie otrzyma).  

Ze środków Programu Modernizacji Służb Mundurowych systematycznie realizowane są zakupy nowoczesnego sprzętu oraz wyposażenia dla podległych Ministerstwu formacji, dzięki czemu poprawiany jest standard służby w całej Polsce. Z kwoty przeznaczonej dla Straży Pożarnej, jak dowiedzieliśmy się z rozmowy - 957 mln zł ma zostać przeznaczonych na rozbudowę i remont infrastruktury oraz zakup nowoczesnego wyposażenia”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Joachim Brudziński, odbył już 23 spotkania z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych. Ponadto został powołany pełnomocnik do spraw kontaktów ze związkami zawodowymi, Edward Zaremba, który z kolei przeprowadził już ponad 100 spotkań dotyczących postulatów funkcjonariuszy.  

Jesteśmy przekonani, że to właśnie otwartość na dialog oraz gotowość do kompromisów pozwalają osiągnąć porozumienie” - czytamy w komunikacie - „Wszystkie te działania mają motywować do dłuższego pozostawania funkcjonariuszy w formacjach podległych MSWiA oraz zachęcać młodych ludzi do wstępowania do służby”.

Foto. MWSiA

Redakcja / Strazacki.pl


florian v3

750x100 uvex v2

750x100 etui nowe wzory


Czytaj również