Senat przyjął nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej!

Senat przyjął nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej!

Dzisiaj (17.05.2017) na 41. posiedzeniu Senatu została przyjęta (bez poprawek) nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Nowela zakłada, że środki z firm ubezpieczeniowych w całości będą rozdzielane przez KG PSP (50% dla OSP, 50% pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej), a nie jak to było dotychczas po połowie z ZOSP RP i Komendantem Głównym.

-Celem noweli jest racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na ochronę przeciwpożarową i równomierne wsparcie wszystkich jednostek. Całość środków, płaconych obowiązkowo przez zakłady ubezpieczeń na ochronę przeciwpożarową, trafiać będzie do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który 50% przekaże Ochotniczej Straży Pożarnej, a 50% ‒ jednostkom ochrony pożarowej (zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminne jednostki straży pożarnej, terenowa służba ratownicza). Sposób i tryb rozdziału środków określi w rozporządzeniu minister właściwy ds. wewnętrznych. - czytamy na stronie senat.gov.pl

Teraz ustawa trafi na biurko Prezydenta RP gdzie będzie czekała na podpis.

Foto ilustrowane Kacper Pakuła

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria