SGPR ‘NOWY SĄCZ’

SGPR ‘NOWY SĄCZ’


Kontynuujemy cykl artykułów na temat Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo - Ratowniczych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Dzisiaj czas na grupę z Nowego Sącza.

Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w Nowy Sączu formalnie została powołana na bazie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 rozkazem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 15 lipca 1998 roku. Podstawą tej decyzji była nowelizacja ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 1997 r i podpisanie przez Komendanta Głównego PSP Wytycznych w sprawie organizacji grup poszukiwawczo - ratowniczych w PSP oraz Zarządzenia określającego zasady wykorzystania psów ratowniczych w PSP.

Po oficjalnym powołaniu, Komenda Główna PSP zgłosiła grupę do Biura Koordynacji Spraw Humanitarnych ONZ, jako specjalistyczna ekipa mogąca podjąć działania na terenach objętych klęską żywiołową i dzięki została włączona do systemu INSARAG. Ponadto grupa weszła w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego jako SGPR ‘Nowy Sącz-2’.

Po powstaniu w Nowym Sączu Działu ds. Szkolenia Grup Poszukiwawczo - Ratowniczych, a następnie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie GPR została zreorganizowana. W lipcu 2002 roku na postawie porozumienia pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP a Komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie powołana została Małopolska Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza, która działała do 2013 roku.

31 stycznia 2013 roku w wyniku kolejnych zmian uregulowań prawnych i potrzeb organizacyjnych powołano Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo - Ratowniczą ‘Nowy Sącz’, która w naturalny sposób kontynuuje zadania MGPR. Współpraca z krakowską szkołą aspirantów w ramach grupy trwa nadal, reguluje ją umowa dwustronna z 30 maja 2014 roku.

Obecnie grupa to 45 strażaków (27 - JRG 2 Nowy Sącz, 6 - JRG 1 Nowy Sącz, 1 - JRG Krynica-Zdrój, 11 - SA PSP Kraków) oraz dziewięć psów. Dowódcą jest brygadier Bogdan Gumulak, na co dzień dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Nowym Sączu.

SGPR dysponuje następującymi pojazdami oraz wyposażeniem technicznym:
252[K]71 - Samochód poszukiwawczo - ratowniczy Mercedes Benz Atego 1328 4x4/Szczęśniak
342[K]72 - Samochód poszukiwawczo - ratowniczy do przewozu psów Mercedes Benz 911/Wackenhut
341[K]81 - Nośnik kontenerów Mercedes Actros/Hiab
342[K]90 - Lekki samochód rozpoznawczo- ratowniczy Nissam PickUp
252[K]72 - Lekki samochód poszukiwawczo ratowniczy Land Rover Defender 130
250-K5 - Kontener Poszukiwawczo- Ratowniczy
Quad Polaris

W dotychczasowej historii grupa brała udział w ponad 80 akcjach ratowniczych, z tego 10 to akcje poza granicami kraju m.in. po trzęsieniu ziemi w Turcji, Indiach, Iranie, Pakistanie, Haiti i Nepalu.

Foto. KM PSP Nowy Sącz, Opolskie Ratownictwo, Grzegorz Fortuna

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Banner SLS Launch 750x100px

Galeria

strazacki.pl/ŁS

Czytaj również