Warszawa

Spotkanie w KG PSP z inspektorami ochrony danych

Spotkanie w KG PSP z inspektorami ochrony danych

12 kwietnia 2019 roku w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej  odbyła się narada szkoleniowa inspektorów ochrony danych jednostek organizacyjnych PSP. Spotkanie było  następstwem organizowanej przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego MSWiA odprawy z udziałem m.in. inspektorów ochrony danych z jednostek centralnych podległych MSWiA.

Ze względu na szeroki zakres problematyki ochrony danych osobowych oraz w celu skutecznej koordynacji wprowadzanych w PSP regulacji w tym zakresie, komendant główny PSP powołał zespół ekspercki komendanta głównego PSP ds. ochrony danych osobowych.

Główne zadania zespołu to koordynacja działań związanych z wdrażaniem zmian w przepisach prawa krajowego i unijnego, monitorowanie incydentów i naruszeń ochrony danych osobowych w służbie, opracowywanie stanowisk i opinii w zakresie rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych w PSP, przeprowadzanie corocznych kontroli lub audytów realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych oraz koordynacja procesu audytów wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych PSP.

Z uwagi na szereg zmian legislacyjnych związanych z koniecznością dostosowania przepisów krajowych związanych z wdrożeniem w jednostkach organizacyjnych PSP przepisów dot. przetwarzana danych osobowych, podczas narady  omówiono także  wchodzące właśnie w życie zmiany w ustawie o PSP oraz ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z delegacją ustawową komendant główny PSP ma określić zadania dla współadministratorów w SWD PSP. W związku z powyższym powołany zespół przedstawił jako materiał roboczy do dalszych prac propozycję projektu Zarządzenia Komendanta Głównego PSP.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

12 kwietnia 2019 roku w Komendzie Głównej Pa


florian v3

Koszulka strażacka 4F

etui strazackie na telefon


Czytaj również

blog comments powered by Disqus