Kraj

Strażak OSP będzie mógł uzyskać tytuł zawodowy strażaka

Strażak OSP będzie mógł uzyskać tytuł zawodowy strażaka

Zgodnie z zapowiedziami nadbryg. Adama Koniecznego, w projekcie Ustawy o OSP znajdzie się nowy zapis. Chodzi o "zrównanie szkoleń i uprawnień druhów OSP w stosunku do PSP". Jak zapowiedział zastępca komendanta głównego, strażak OSP, po odbyciu niezbędnych kursów "uzyska tytuł zawodowy strażaka, który będzie zrównywał go z uprawnieniami uzyskiwanymi w szkołach Państwowej Straży Pożarnej".  Do ustawy wprowadzony będzie zapis, który pozwoli strażakom OSP na uzyskanie tytułu zawodowego "strażak" po trwającym 51 dni cyklu szkoleniowym. " Cykl ten będzie trwał 3 lata i po nim ochotnik uzyska tytuł zawodowy strażaka, który będzie zrównywał go z uprawnieniami uzyskiwanymi w szkołach Państwowej Straży Pożarnej".

Jak dodał Konieczny, "będzie to gwarantowało pierwszeństwo do włączenia w struktury PSP bez zbędnych 3,5-miesięcznych procedur". Zastępca komendanta głównego PSP podsumował, że strażak OSP, po przejściu wymaganych szkoleń - "będzie to po prostu gotowy ratownik, który będzie mógł być włączony w struktury PSP". 

Strażacki.pl

Zgodnie z zapowiedziami nad

Czytaj również