Częstochowa

Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych

13 października br. zakończyło się dwudniowe Szkolenie Kierowców Pojazdów Uprzywilejowanych w Ruchu Drogowym.

Udział w nim wzięło 12 strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z Pajęczna, Radomska, Rawy Mazowieckiej oraz Katowic. Zajęcia prowadzone były na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w salach wykładowych, z użyciem symulatora jazdy wozem bojowym, a także w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Jędrzejowie. Na realizację programu szkolenia przewidziano 13 godzin zajęć dydaktycznych, których jakość merytoryczna i praktyczna oceniona została ankietą ewaluacyjną. Uczestnicy szkolenia szczególnie wysoko ocenili zajęcia praktyczne prowadzone na torze manewrowym i płycie poślizgowej w Jędrzejowie.

W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie bryg. Piotr Placek w obecności Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej bryg. Bogumiła Zalewskiego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej st. kpt. Arkadiusza Omazdy oraz Naczelnika Wydziału Technicznego bryg. Romana Ławińskiego.

Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie gratulujemy i jednocześnie zapraszamy chętnych do udziału w szkoleniach realizowanych przez Centralną Szkołę PSP w Częstochowie.

Źródło: CS PSP Częstochowa

Strażacki.pl

13 października br. zakończyło się dwudniowe Szkolenie Kierowców Pojaz

Galeria

Czytaj również