Częstochowa

Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych

23 lutego br. zakończyło się dwudniowe Szkolenie Kierowców Pojazdów Uprzywilejowanych w Ruchu Drogowym.

Udział w nim wzięło 16 strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z Katowic, Wodzisławia Śląskiego, Piekar Śląskich, Rybnika, oraz Bielsko-Białej.

Zajęcia prowadzone były na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w salach wykładowych, a także w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Jędrzejowie. Na realizację programu szkolenia przewidziano 12 godzin zajęć dydaktycznych, których jakość merytoryczna i praktyczna oceniona została ankietą ewaluacyjną. Uczestnicy szkolenia szczególnie wysoko ocenili zajęcia praktyczne prowadzone na torze manewrowym i płycie poślizgowej w Jędrzejowie.

W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Damian Hajdas w obecności Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej bryg. Bogumiła Zalewskiego oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej st. kpt. Arkadiusza Omazdy.

Źródło: CS PSP Częstochowa

Strażacki.pl

23 lutego br. zakończyło się dwudniowe Szkolenie Kierowców Pojazdów UpGaleria

Czytaj również