Ubezpieczenie L4 – list Zarządu ws kolejnych wątpliwości dotyczących FGZ

Ubezpieczenie L4 – list Zarządu ws kolejnych wątpliwości dotyczących FGZ

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych nie jest członkiem żadnej organizacji międzynarodowej, ani innego mającego siedzibę poza terytorium RP. Nadzór nad działalnością  organizacji sprawuje Prezydent m. st. Warszawy - wyjaśnia Zarząd FGZ.

Forum Grup Zawodowych obecnie umożliwia środowisku mundurowych przystępowanie do ubezpieczenia L4, gdzie zamiast 80 proc. uposażenia  osobie ubezpieczonej przysługuje 100 proc. Forum Grup Zawodowych umożliwia także swoim członkom przystąpienie do ubezpieczeń grupowych na wyjątkowo korzystnych warunkach, jak również za pośrednictwem reprezentującej FGZ Kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni - pomaga osobom poszkodowanym i ich bliskim w uzyskaniu od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia oraz umożliwia uzyskanie pomocy prawnej m.in. w  sprawach cywilnych, windykacji należności, gospodarczych, rodzinnych oraz administracyjnych.

W poniższym piśmie Zarząd FGZ wyraża nadzieję na rozwianie wszelkich wątpliwości co do charakteru działalności Forum Grup Zawodowych.

www.strazacki.pl/images/List_Zarzadu_FGZ.pdf

Strażacki.pl

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych nie jest członkiem żadnej organizacji

Galeria

Czytaj również