Puszczykowo

W powiecie poznańskim powstanie kolejna nowa remiza OSP!

W powiecie poznańskim powstanie kolejna nowa remiza OSP!

Tym razem nowy obiekt do swojej dyspozycji dostaną strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie, inwestorem budowy jest Miasto Puszczykowo. W połowie czerwca Urząd Miejski ogłosił postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który wybuduje budynek. Ostatniego dnia czerwca odbyło się natomiast otwarcie ofert złożonych w przetargu.

Jak można przeczytać w dokumentacji przetargowej i projekcie, nowy budynek ochotniczej straży pożarnej wraz z zapleczem socjalnym zlokalizowany zostanie przy ul. Nadwarciańskiej (nieopodal skrzyżowania z ul.Kraszewskiego). Jak napisano dalej, budynek straży pożarnej zaprojektowano w formie jednej bryły, w której zlokalizowano od strony południowo–zachodniej halę garażową dla pojazdów specjalnych oraz dwukondygnacyjną część administracyjno–socjalną usytuowaną od strony północno–wschodniej. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie zaprojektowany jest w konstrukcji murowej usztywnionej trzpieniami żelbetowymi, z stalową konstrukcja dachu w części garażowej oraz z gęstożebrowym stropem oraz stropodachem w części socjalnej. Konstrukcja stalowa stanowiąca zadaszenie budynku nad częścią garażową została zaprojektowana, jako dach bezpłatwiowy.

W postępowaniu przetargowym złożone zostały dwie oferty, obecnie są one sprawdzane przez inwestora. Obie zakładają wykonanie budynku w niecały rok (termin zakończenia budowy określono na 30-go kwietnia 2018). Obydwie oferty zapewniają także 72 miesiące gwarancji na wykonane prace.

Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie zostało założona 1934 i rozwiązana w 1991 roku. Dzięki staraniom mieszkańców Puszczykowa, jednostka w 2011 roku zaczęła działać ponownie. Od czasu reaktywacji puszczykowska OSP na swoim wyposażeniu posiadała samochód typu SRt pozyskany z JRG-5 Poznań, a obecnie posiada m.in. lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz samochód specjalny ratowniczo-rozpoznawczy. Druhowie nie dysponują natomiast swoją remizą.

Szczegółowe informacje nt. budynku i projektu można znaleźć na: http://puszczykowobip.wokiss.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-30.000-euro/budowa-budynku-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-puszczykowie1.html

Fot/Projekt Budowlany - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY I STANISŁAWA SIPIŃSKICH

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Łukasz Jachimowicz/ Strazacki.pl