Turów

Wizyta u strażaków z Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Wizyta u strażaków z Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Dział Ochrony Przeciwpożarowej (TZR) przy PGE GiEK Oddział Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni istnieje od 72 lat. Strażacy mają do dyspozycji unikatowy w skali kraju ciężki samochód gaśniczy na podwoziu Mercedes Benz Zetros. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak radzi sobie w terenie.

Dział TZR usytułowany jest w służbie Zawiadowcy Ruchu Kopalni, w pionie Dyrektora Technicznego. W rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest inną jednostką ratowniczą i stanowi podmiot współpracujący z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym na poziomie powiatu. Jednostka jest rzadko oddelegowywana do wspólnych działań z zastępami PSP, jednak w razie potrzeby może służyć pomocą przy dużych akcjach gaśniczych, czy zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych.

Na przełomie lat zmieniała się nazwa komórki organizacyjnej - począwszy od Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej, przez Dział Ratownictwa. Aktualna nazwa obowiązuje od 2011 roku.

Organizację i zasady funkcjonowania działu TZR zostały określone w Regulaminie Ochrony Przeciwpożarowej dla Zakładu Górniczego Oddziału KWB Turów. Do podstawowych obowiązków działu TZR należą:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych podczas walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i maszyn górniczych, zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
 • ustalanie podstawowych kierunków i metod profilaktyki przeciwpożarowej oraz nadzór nad ich realizacją,
 • zapewnienie obsady Punktu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w Zakładzie Górniczym i udzielanie pomocy w nagłych przypadkach.

Stan osobowy jednostki, łącznie z pracownikami dozoru liczy 55 osób. 51 osób pracuje w systemie czterozmianowym (24 godziny służby, 72 godziny wolnego) i 4 osoby w systemie jednozmianowym.

Corocznie zastępy ratownicze TZR interweniują w 350 – 400 zdarzeniach. 78 proc. interwencji w ubiegłym roku dotyczyło zabezpieczenia prowadzonych prac spawalniczych na układzie KTZ (koparka, taśmociąg, zwałowarka). Z uwagi na możliwości tworzenia się w niesprzyjających warunkach, niebezpiecznych stężeń pyłu węglowego i występującego stosunkowo dużego obciążenia ogniowego na wymienionych maszynach (taśma, węgiel, przewody elektryczne) do zabezpieczenia tych prac przywiązuje się szczególną wagę. Pożary to kilkuprocentowy udział w prowadzonej statystyce i najczęściej występują na przedpolu kopalni, gdzie jest sucha trawa.

Ze względu na specyfikę działania i wyjątkowo trudny teren kopali odkrywkowej w służbie TZR mogą się sprawdzić tylko pojazdy terenowe o solidnej konstrukcji. Strażacy mają do dyspozycji cztery wozy w tym dwa terenowe samochody gaśnicze na podwoziu Stara 1466 oraz unikatowy w skali kraju ciężki samochód gaśniczy na podwoziu Mercedesa Benz Zetros. Oba z napędem 6x6.

Samochód Star 1466 jest średnim samochodem gaśniczym i stanowi tzw. pierwszy wyjazd. Jego obsada jest sześcioosobowa. Star poza sprzętem gaśniczym posiada również m.in.:

 • zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro
 • aparaty ochrony dróg oddechowych
 • komplet pilarek spalinowych
 • deskę ortopedyczną.

GBA 2/21 Star 1466 / Stolarczyk

 • Typ: GBA 2/21
 • Podwozie: Star M90 (1466)
 • Zabudowa: PUH Stolarczyk
 • Zbiornik wody: 2 000 litrów
 • Zbiornik środka pianotwórczego: 250 litrów
 • Autopompa: EURO A20/10
 • Kabina: 6 osób w układzie 1+1+4
 • Napęd: 6x6

Drugi pojazd – Mercedes Benz Zetros, to ciężki samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 8 tys. litrów. Jest on nieodzowny w prowadzeniu działań na niższych poziomach odkrywki.

Oba pojazdy zostały zbudowane przez firmę Stolarczyk w Kielcach.

GCBA 8/65 Mercedes Benz Zetros 2733A/Stolarczyk - ZSP KWB Turów

 • Typ: GCBA 8/65
 • Podwozie: Mercedes Benz Zetros 2733A
 • Zabudowa: PUH Stolarczyk
 • Zbiornik wody: 8 000 litrów
 • Zbiornik środka pianotwórczego: 800 litrów
 • Autopompa: A32/8
 • Kabina: 3 osoby w układzie 1+1+1
 • Napęd: 6x6

Oprócz samochodów gaśniczych jednostka dysponuje dwoma pojazdami na podwoziu Land Rover Defender. Pierwszy z nich to samochód ratownictwa medycznego wyposażony mi.n. w:

 • nosze
 • deskę ortopedyczną
 • torbę PSP R1
 • krzesełko kardiologiczne
 • instalację tlenową

W razie potrzeby poszkodowany może zostać przetransportowany bezpośrednio do szpitala lub po wywiezieniu z trudno dostępnego ternu kopali, może zostać przekazany zespołowi ZRM.

Drugi Land Rover pełni rolę samochodu operacyjnego.

Strażacki.pl

Dział Ochrony Przeciwpożarowej (TZR) przy PG


florian v3

Koszulka strażacka 4F

etui strazackie na telefon


Galeria

Czytaj również

blog comments powered by Disqus