Województwo łódzkie

Wizyta w jednostkach organizacyjnych PSP woj. łódzkiego

Wizyta w jednostkach organizacyjnych PSP woj. łódzkiego

2 marca 2019 roku gen. brygadier Leszek Suski komendant główny PSP w obecności st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP wizytował jednostki organizacyjne PSP woj. łódzkiego. Komendanci spotkali się ze strażakami jednostek ratowniczo-gaśniczych nr 5 i 7 w Łodzi, a także jednostek ratowniczo-gaśniczych i komend powiatowych PSP w Brzezinach, Pabianicach, Łasku, Zduńskiej Woli i Sieradzu.

Podczas spotkań komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się szczegółowo z warunkami pełnienia służby w każdej z wizytowanych jednostek. Przeprowadził ze strażakami szereg rozmów, zwrócił uwagę na specyfikę i różnorodność lokalnych zagrożeń w rejonach operacyjnych poszczególnych komend PSP.

Komendant omówił także wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy, zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla strażaków w ramach programu modernizacji służb mundurowych oraz dodatkowych środków, które trafiają do jednostek PSP i OSP. W rozmowach ze strażakami komendant główny PSP wyraził wdzięczność za profesjonalizm i zaangażowanie podczas działań ratowniczych, a także za dobrowolne prace, które wyraźnie podnoszą standard warunków socjalnych w obiektach komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się także z funkcjonowaniem Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. Naczelnik Ośrodka bryg. Grzegorz Maciaszek omówił działalność dydaktyczną ośrodka i najbliższe plany szkoleniowe. Komendant główny PSP zapoznał się szczegółowo z bazą i zapleczem dydaktycznym oraz organizacją poszczególnych stanowisk poligonowych. Zwrócił uwagę na rozwiązania w stanowiskach i obiektach przeznaczonych do ćwiczeń gaszenia pożarów wewnętrznych. W rozmowach ze strażakami podkreślił istotną rolę szkoleń i samodoskonalenia podczas służby, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo i skuteczność podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Źródło: KG PSP 
Zdjęcia: KW PSP w Łodzi

Strażacki.pl

2 marca 2019 roku gen. brygadier Leszek Suski komendant główny PSP w obecno


florian v3

Koszulka strażacka 4F

etui strazackie na telefon


Galeria

Czytaj również

blog comments powered by Disqus