Leźnica Wielka

Wojskowa Straż Pożarna w Leźnicy Wielkiej

Wojskowa Straż Pożarna w Leźnicy Wielkiej

Jednostka Wojskowa Straży Pożarnej w Leźnicy Wielkiej działa na ternie 1 Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wielkiej podległego 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Strażacy od 2015 roku pełnią służbę w nowo wybudowanej strażnicy z trzema przelotowymi garażami i pełnym zapleczem socjalnym.

Do swojej dyspozycji strażacy mają dwa ciężkie lotniskowe wozy bojowe na podwoziu Scania G440 oraz Scania G450 o pojemności zbiornika wodnego 8000 l, 800 l środka pianotwórczego, 250 kg proszku gaśniczego i 60 kg dwutlenku węgla. Posiadają także ciężkiego MAN LE 280B o pojemności 5000 l wody i 500 l środka pianotwórczego. Są to specjalistyczne wozy wyposażone w specjalistyczny sprzęt i przystosowane do prowadzenia działań z kabiny pojazdu.

WSP w Leźnicy Wielkiej zajmuje się zabezpieczeniem przeciwpożarowym jednostki wojskowej, w tym wszelkich operacji lotniczych i szkolenia spadochronowego odbywającego się na jej ternie. Na podstawie porozumień z Komendami Powiatowymi PSP w Zgierzu, Łęczycy i Poddębicach (ze względu na położenie na styku tych trzech powiatów) o wzajemnej pomocy wojskowej straż pożarnej wyjeżdża także poza teren jednostki wojskowe, w celu wsparcia PSP w ich działaniach. Dzieje się także względu na posiadane wozy bojowe o możliwościach jazdy w trudnym terenie i posiadających duży zasób wody. Tak było między innymi w roku ubiegłym, gdzie strażacy z Leźnicy Wielkiej brali udział w dużych pożarach wysypisk odpadów w Zgierzu i Grabowie, jak również przy pożarach lasów, zabudowań gospodarskich i maszyn rolniczych podczas żniw.

W 2018 roku strażacy z WSP Leźnicy Wielkiej interweniowali 3275 razy. Były to wyjazdy do alarmów pożarowych, miejscowych zagrożeń oraz zabezpieczenie procesów technologicznych na lotnisku.

Info/foto/video dzięki uprzejmości EZG Alarmowo

Strażacki.pl

Jednostka Wojskowa Straży Pożarnej w Leźnicy Wielkiej działa na ternie 1


florian v3

Koszulka strażacka 4F

etui strazackie na telefon


Galeria

Czytaj również

blog comments powered by Disqus