Warszawa

Wyróżnienia dla strażaków za udział w akcjach

Wyróżnienia dla strażaków za udział w akcjach

Na terenie m.st. Warszawy w ubiegłym roku odnotowano łącznie 16 310 zdarzeń wymagających interwencji straży pożarnej. Wśród wszystkich odnotowanych zdarzeń prawie 50% (7 952) z nich, stanowiły miejscowe zagrożenia,. Następenie 27% (4 480) pożary, a 24% (3 878) to alarmy fałszywe.

Stanowi to ponad 50% wszystkich zdarzeń odnotowanych w 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego. Ponadto w 2018 roku strażacy Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy uczestniczyli dodatkowo w 831 interwencjach poza granicami miasta. Jednostkami o największej liczbie interwencji w 2018 roku były:

  • JRG 4 przy ul. Chłodnej 3 – 2 257 zdarzeń;
  • JRG 3 przy ul. Polnej 1 – 2 124 zdarzenia;
  • JRG 9 przy ul. Domaniewskiej 40A – 1 739 zdarzeń;
  • JRG 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 – 1 581 zdarzeń.

Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy wyróżnił dodatkami motywacyjnymi w wysokości 500 zł:

  • 30 strażaków z największą liczbą wyjazdów w skali całej komendy; 
  • 51 strażaków - po 3 uczestniczących w najwyższej liczbie wyjazdów w swojej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Liderzy przekroczyli liczbę 350 wyjazdów w roku. Jest to kolejny rok, w którym warszawscy strażacy zostali wyróżnieni za zaangażowanie, aktywność i ponad przeciętną gotowość do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Źródło: Komenda Miejska PSP m. st. Warszawy
Grafika ilustrowana Marcin Waszkiewicz/Strazacki.pl 

Strażacki.pl

Na terenie m.st. Warszawy w ubiegłym roku odnotowano łącznie 16 310 zdarze


florian v3

Koszulka strażacka 4F

etui strazackie na telefon


Czytaj również

blog comments powered by Disqus