ZOSP RP woj. wielkopolskiego ogłosił przetarg na 30 lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych

ZOSP RP woj. wielkopolskiego ogłosił przetarg na 30 lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych

Wczoraj (14.06.2017) Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego ogłosił przetarg na dostawę 30 sztuk lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wartość zamówienia to prawie 5 mln złotych netto. Termin składania ofert upływa 25 lipca br.

Zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów gmin i Ochotniczych Straży Pożarnych. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z Samorządu Województwa Wielkopolskiego które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 sztuk lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu z napędem 4x2 o zabudowie kontenerowej oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla Użytkowników.

Samochody muszą spełniać m.in. następujące parametry. Podwozie samochodów z napędem 4 x 2, z kabiną załogową 5 osobową. Masa całkowita gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej pojazdu (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 3.500 kg. Ładowność po zabudowie pojazdu, z masztem oświetleniowym, wyciągarką, agregatem wysokociśnieniowym z zbiornikiem wody 200 dm3 nie mniej niż 450 kg. Samochód wyposażony w zbiornik wody, wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności min. 200 dm3.

Pojazdy wyposażone w wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o wydajności min. 50 dm3 /min przy ciśnieniu 40 bar zlokalizowany z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale. Samochody wyposażone w linię szybkiego natarcia o długości 50 m. zakończona prądownicą wodno-pianową z regulacją wydajności strumienia wody. Samochody wyposażone również w maszt oświetleniowy LED. Z przodu pojazdów zamontowana wciągarka o sile uciągu min 40 kN i długości liny 27 m, napęd wciągarki elektryczny

Dodatkowe wyposażenie:

-5 par rękawic strażackich,

-5 sztuk hełmów strażackich,

-5 par butów strażackich gumowych,

-5 sztuk kominiarek strażackich typu 2K.

Pojazdy trafią do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Foto ilustrowane Andrzej Jakubiak/ Strazacki.pl

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl