Nowy generał w Państwowej Straży Pożarnej

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nowy generał w Państwowej Straży Pożarnej 

2 maja 2014 r. w Pałacu Belwederskim, Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z Bartłomiejem Sienkiewiczem, ministrem spraw wewnętrznych i Stanisławem Rakoczym, podsekretarzem stanu w MSW sprawującym nadzór nad Państwową Strażą Pożarną, wręczyli nominację generalską podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP st. bryg. Bogdanowi Kulidze.

 

Nominacja została wręczona na wniosek ministra spraw wewnętrznych, w obecności gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, komendanta głównego PSP, jego zastępców a także generałów Państwowej Straży Pożarnej i kierownictwa zaprzyjaźnionych służb podległych MSW. W uroczystości uczestniczyła takze delegacja podkarpackich strażaków oraz rodzina nowego generała.

"Chciałem życzyć całej Państwowej Straży Pożarnej na Podkarpaciu, aby także i ten awans umacniał autorytet, zaufanie do straży pożarnej, aby był także widomym sygnałem o tym, że i władze państwa polskiego doceniają trud strażaków" -powiedział Prezydent RP podczas uroczystości. 

"Serdecznie dziękuję za nominację generalską. Jest to dla mnie prawdziwy honor" – dziękował za wyróżnienie nadbryg. B. Kuliga. "Mam zaszczyt dowodzić strażakami z Podkarpacia – to między innymi dzięki ich doskonałej służbie – zarówno strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych – mogę odebrać dziś to zaszczytne wyróżnienie. Dziękuję mojej rodzinie za wsparcie i za to, że byli i są ze mną. Serdecznie dziękuję za przychylność i zaufanie ministrowi spraw wewnętrznych panu Bartłomiejowi Sienkiewiczowi oraz komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierowi Wiesławowi Leśniakiewiczowi".

Nadbryg. Bogdan Kuliga urodził się 5 grudnia 1960 r. w Korczynie. W 1981 r. został studentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie (potem Szkoła Główna Służby Pożarniczej), którą ukończył w 1986 r. W tym samym roku rozpoczął służbę jako oficer w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Krośnie.

W 1988 r. został powołany na stanowisko komendanta Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej „Krosnolen”. Po roku powrócił do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Krośnie, gdzie pełnił służbę jako naczelnik wydziału operacyjnego. W sierpniu 1992 r. objął dowodzenie nad Batalionem Pożarniczym „Krosno” podczas gaszenia pożarów lasów w Kuźni Raciborskiej. W marcu 1999 r. został powołany na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Krośnie.

Od stycznia 2006 r. był zastępcą podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP w Rzeszowie, gdzie nadzorował sprawy operacyjne i pełnił nieetatową funkcję dowódcy Podkarpackiej Brygady Odwodowej.

Jako oficer posiadający bogaty zasób wiedzy z dziedziny taktyki pożarniczej został upoważniony do przejmowania w imieniu komendanta wojewódzkiego PSP dowodzenia działaniami ratowniczo-gaśniczymi.

Do tej pory dowodził wieloma akcjami i ćwiczeniami, były to m.in.: powódź w powiatach mieleckim i dębickim w czerwcu 2006 r., przygotowania do międzynarodowych ćwiczeń prowadzonych w zakładzie o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej „HIPOL-2007”, działania ratownicze podczas powodzi w Ropczycach i Tarnobrzegu w latach 2009 i 2010 oraz działania ratowniczo-gaśnicze podczas międzynarodowych ćwiczeń „EU Carpathex 2011”.

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego.
Jest specjalistą w zakresie ratownictwa chemicznego oraz BHP, a także biegłym sądowym w zakresie pożarnictwa.
15 października 2011 r. został powołany na stanowisko podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Przez ponad 30 lat służby był wielokrotnie odznaczany, m. in. Krzyżem Zasługi za Dzielność, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Policji”, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”.

Nadbryg. Bogdan Kuliga jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

Interesuje się techniką pożarniczą.

{rsmediagallery tags="20140505_nowy_general_w_psp"}

Tekst oraz zdjęcia dzięki uprzejmości: mł. bryg. Katarzyna Boguszewska, Wydział Informacji i Promocji KG PSP

Drukuj E-mail

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/