Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego:
2. Po ochlapaniu gorącym olejem całej dłoni, natychmiastowe postępowanie ratownicze będzie polegało na:
3. Wskaż czynność, która nie jest elementem procedury udrażniania dróg oddechowych:
4. Energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych to:
5. U nieprzytomnego poszkodowanego nie stwierdzasz oddechu, ani tętna. Po rozpoczęciu masażu pośredniego serca stwierdzasz, że doszło u niego do złamania kilku żeber. W takiej sytuacji:
6. Używanie tego samego komputera przez kilku nurków jest dopuszczone jeżeli:
7. Wskaż błędne stwierdzenie: Praca ratownika w podparciu realizowana jest poprzez:
8. Kto prowadzi ewidencję zdarzeń z prowadzonych działań ratowniczych:
9. Czy samochód pożarniczy jadący do zdarzenia bez sprawnego sygnału dźwiękowego jest traktowany jako uprzywilejowany w ruchu :
10. Opuszczanie przęseł drabiny mechanicznej następuje wówczas, gdy: