Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. W jakiej odległości od śmigłowca obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu:
2. Wentylację (oddymianie) należy prowadzić:
3. Określ, która odpowiedź zawiera prawidłową kolejność postępowania z poszkodowanym po urazie w wyniku wypadku samochodowego:
4. Gaźnik membranowy w pilarkach łańcuchowych umożliwia:
5. Który z poniższych materiałów możemy zastosować jako neutralizator:
6. Eksplozymetr służy do:
7. Za minimalny zapas wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym do zewnętrznego gaszenia pożaru przyjmuje się:
8. Prawną definicja pożaru jest:
9. Termin LNG odnosi się do:
10. Opuszczanie przęseł drabiny mechanicznej następuje wówczas, gdy: