Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Deska lodowa przeznaczona jest do:
2. U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez widocznych obrażeń, z zachowanym własnym charczącym oddechem i oznakami krążenia, po wezwaniu pomocy wykonasz następujące czynności:
3. Elementem pożaru nie jest:
4. Ręczna pompa membranowa służy do pompowania substancji:
5. Działania w zakresie ratownictwa wysokościowego w krajowym systemie ratowniczo –gaśniczym prowadzi specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego (bez użycia śmigłowca) w składzie minimum:
6. Z jakiego rodzaju środka pianotwórczego nie otrzymamy piany średniej:
7. Podczas dokonywania analizy rytmu i defibrylacji należy:
8. Włączenie przystawki mocy pojazdu SCD skutkuje:
9. Na bazie stanowiska ratowniczego lub asekuracyjnego dopuszcza się stosowanie techniki ratowniczej jednej liny:
10. Jakiej liny używamy do wspinaczki z dolną asekuracją: