Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
2. Dokumentem potwierdzający wykonanie prac podwodnych jest:
3. Przyrządy elektrochemiczne do pomiaru stężeń gazów palnych i toksycznych należy włączać i wyłączać:
4. Energia uderzeniowa bijaka w młocie udarowym o napędzie spalinowym wytwarzana jest przez:
5. W przypadku braku szyn Kramera, złamaną goleń:
6. Podstawowe objawy urazu ciśnieniowego płuc to:
7. Zdarzenie masowe to zdarzenie o znacznej dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniami na medyczne działania ratownicze realizowane w trybie natychmiastowym a możliwościami:
8. Odczyn substancji określamy przy pomocy:
9. Jaki numer zagrożenia powinien być umieszczony na tablicy ostrzegawczej przy cysternie przewożącej mieszaninę skroplonych gazów propanu i butanu (inaczej określane jako LPG):
10. Papierek lakmusowy w obecności kwasów barwi się na kolor: