Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Pomiar stężenia gazów palnych i(lub) toksycznych w powietrzu przyrządami elektrochemicznymi należy prowadzić równocześnie z pomiarem stężenia:
2. Zbiorniki gaśnic śniegowych na CO2, powinny być poddane badaniom przez Urząd Dozoru Technicznego:
3. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej w pierwszej fazie działań należy:
4. Nalepka zgodnie z przepisami ADR dla gazów niepalnych i nietrujących ma kolor:
5. Najwyższa wartość prędkości nurtu na rzece występuje:
6. Jeżeli pierwszy oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej, należy wykonać następujące czynności, z wyjątkiem:
7. Ratownicze zestawy pneumatyczne podnoszące niskiego ciśnienia powinny pracować:
8. Straty ciśnienia w linii wężowej zbudowanej z węży W – 75 na dł. 100 m, zakładając teren płaski wynoszą:
9. Podczas akcji podawano pianę mechaniczną przez 20 minut, stosując sprzęt pianowy o przepływie wodnego roztworu środka pianotwórczego 4 hl/min. Ile wynosi liczba spienienia Ls, jeżeli wytworzono w założonym okresie wytworzono 600m3 piany ( nie uwzględniać procesu niszczenia piany):
10. Typ kierowania realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań ratowniczych to: