Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Dopuszcza się zjazd po linie z wykorzystaniem tylko przyrządu zjazdowego bez autoasekuracji:
2. Przy porażeniach prądem elektrycznym najważniejsze dla poszkodowanego są:
3. W postępowaniu przeciwwstrząsowym najważniejsze jest:
4. Pluton to:
5. Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego i/lub krwawienie z uszu u poszkodowanego po urazie:
6. Jeśli są wskazania u podtopionych z NZK, defibrylację według wskazań AED wykonujemy po:
7. W czasie pracy nurek powinien być asekurowany przez:
8. Podczas pożaru poddasza, strychu (bez okien i świetlików), gdy prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze, w celu oddymienia należy wykonać otwory oddymiające o wymiarach 1x1 m. Wykonać je należy:
9. Szyby laminowane w uszkodzonym pojeździe usuwamy przy pomocy:
10. Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol P: