Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przed rozpoczęciem rozwiązywania pytań zaznacz odpowiednie kategorię. Jeżeli skończyłeś np. na setnym pytaniu i po kilku dniach chcesz zacząć właśnie od tego pytania, zaznacz w prawym dolnym rogu numer pytania od którego chcesz zacząć.

Kategorie:

Pytanie:

Okno dla ekip ratowniczych powinno zapewniać dostęp do: