Podniebyle

Druhowie sami rozpoczęli budować nową remizę.

Druhowie sami rozpoczęli budować nową remizę.

Ochotnicza Straż Pożarna w Podniebylu (woj. podkarpackie, pow. krośnieński) posiada małą remizę, która ogranicza możliwości rozwojowe i pozyskanie dużego samochodu ratowniczo-gaśniczego (obecny garaż ma tylko 5.7m długości). Budowa nowej remizy przez gminę jest możliwa dopiero po zakończeniu prac budowlanych dwóch innych remiz. Z tego też powodu druhowie podjeli decyzję o przyśpieszeniu części prac budowlanych z własnych środków finansowych.

W pierwszej kolejności druhowie zakupili działkę, znajdująca się przy działce należącej obecnie do OSP a dalej zakupiono projekt budowlany nowej remizy. Koszt projektu wyniósł strażaków 23 tyś. złotych. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie we własnym zakresie fundamentów nowego budynku. Wszystkie prace budowlane druhów są prowadzone pod nadzorem kierownika budowy, a środki finansowe na fundamenty pochodzą ze środków OSP (10 tyś zł.) oraz od funduszu sołeckiego (26 tyś. zł.). W tym roku również strażacy chcą jeszcze ocieplić fundamenty oraz wykonać odwodnienie. 

W nowej remizie znajdą się dwa miejsca postojowe dla pojazdów pożarniczych, sala wykładowa, kuchnia, szatnia, prysznice oraz pomieszczenia biurowe. Koszt budowy całej remizy to ponad 1 milion złotych.


Jeśli ktoś chce wspomóc druhów w budowie, może wpłacić darowiznę na konto OSP Podniebyle 62863610282002140266520001 z dopiskiem Darowizna na budowę remizy - imię i nazwisko.


informacja i zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Podniebyle

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Pod

Galeria