Kamieniec Ząbkowicki

Działania gaśnicze w lasach i terenach otwartych - Warsztaty

Działania gaśnicze w lasach i terenach otwartych - Warsztaty

Kilkudziesięciu strażaków ochotników i zawodowców, strażaków Lasów Państwowych i strażaków z Republiki Czeskiej wzięło udział w dwudniowych warsztatach dotyczących działań gaśniczych w lasach.

W dniach 29-30 października 2022 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe „ZAOPATRZENIE WODNE I DZIAŁANIA GAŚNICZE W LASACH i TERENACH OTWARTYCH”. Miejscem warsztatów była remiza OSP w Kamieńcu Ząbkowickim, tereny leśnictwa Błotnica oraz teren przy Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. W szkoleniu wzięło udział kilkudziesięciu strażaków ochotników i zawodowców, jak również strażaków Lasów Państwowych i strażaków z Republiki Czeskiej. 

W pierwszym dniu zajęć uczestnicy zdobywali wiedzę m.in. w zakresie rozwoju pożaru i jego zachowania w otwartej przestrzeni z uwzględnieniem ukształtowania terenu. Co ciekawego; na rozlokowane punkty zajęć, uczestnicy musieli dotrzeć piechotą na podstawie współrzędnych GPS.

Drugi dzień zajęć to zajęcia gdzie uczestnicy musieli wypracować i przećwiczyć między innymi podawanie wody z pojazdów z jednoczesnym ich przemieszczaniem się oraz budowę punktów czerpania wody.

Całość szkoleń przeprowadzona została przez instruktorów ze Stowarzyszenia Niezależnych Ekspertów Pożarnictwa SNEP. Same warsztaty były zorganizowane przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim dzięki środkom finansowym i wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Warsztaty to również zasługa Jacka Pawlusa, członków OSP Kam. Ząbkowicki, młodzieżowej drużyny pożarniczej, osób prywatnych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (Nadleśnictwo Bardo Śląskie, Leśnictwo Błotnica) oraz Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej (GPR) OSP KĘTY, która monitorowała przemieszczanie się grup i przebieg zajęć w specjalnie utworzonym punkcie dowodzenia i łączności.

Zdjęcia: instruktorzy SNEP

Strażacki.pl

K

Galeria