Ćwiczenia "KAMPINOS 2016" - FILM

14 października w miejscowości Palmiry oraz Czosnów w powiecie nowodworskim odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Kampinos 2016”.

Założeniem do ćwiczeń był pożar lasu, który zauważono w oddziale 103 Kampinoskiego Parku Narodowego. Początkowa powierzchnia pożaru obejmowała około pięć hektarów lasu. Niestety, ogień rozprzestrzeniał się w kierunku zabudowań mieszkalnych w okolicy miejscowości Palmiry i ostatecznie objął powierzchnię 200 hektarów lasu.

Ćwiczenia miały na celu min.

- Doskonalenie alarmowania i dysponowania pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej,
- Doskonalenie prowadzenia działań gaśniczych na terenie kompleksów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia zaopatrzenia wodnego (pompowanie i przetłaczanie wody na duże odległości),
- Doskonalenie dowodzenia na poziomie taktycznym oraz strategicznym,
- Doskonalenie systemów łączności dowodzenia i współdziałania,
- Współdziałanie ze służbami i instytucjami zaangażowanymi w działania gaśnicze.

W ćwiczeniach brały udział pododdziały Mazowieckiej Brygady Odwodowej, w tym kompanie gaśnicze i specjalne centralnego odwodu operacyjnego oraz wojewódzkiego odwodu operacyjnego. Ponadto do działań zaangażowano siły i środki plutonu logistycznego oraz sekcję ratownictwa medycznego i samochody dowodzenia i łączności na bazie których utworzono sztab mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

W sumie 160 strażaków i 50 samochodów straży pożarnej.

Strażacki.pl

14 października w miejscowości Palmiry oraz Czosnów w powiecie nowodworskim odbyły się ćwiczen