Ślubowanie Turnusu XXVI Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

strazacki.pl/ŁS


florian v3

750x100 uvex v2

750 100