Złotów

Czujka na straży - PSP Złotów [FILM]

Czujka na straży - PSP Złotów [FILM]

Realizowana przez Państwową Straż Pożarną ogólnopolska akcja edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla, to szereg równolegle realizowanych zadań, które w sposób bezpośredni mają w czytelny i skuteczny sposób dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców.

Wpisując się w ten szeroki wachlarz możliwości, nie ograniczając się tylko zarazem do prezentacji, pogadanek oraz pokazów, strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Złotowie postanowili akcji nadać także nowy multimedialny wymiar i wychodząc naprzeciw potrzebom nakręcili materiał filmowy, który w skoncentrowanym do dwóch minut klipie filmowym obrazuje główne, wiodące zamierzenie akcji prewencyjnej, apelując do świadomości społeczeństwa, że dbanie i zabieganie o elementy bezpieczeństwa to równolegle zadanie służb ratowniczych  jak i wszystkich mieszkańców.

Źródło: KP PSP Złotów 

Strażacki.pl

Realizowana przez Państwową Straż Pożarną ogólnopolska akcja edukacyjno