Większyce

[FILM] Przedstawia pracę strażaków podczas akcji ratowniczo -gaśniczych!

[FILM] Przedstawia pracę strażaków podczas akcji ratowniczo -gaśniczych!

Film przedstawia pracę strażaków podczas akcji ratowniczo -gaśniczych oraz szkoleń odnotowanych w 2018 roku przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Większycach.

Sceny ukazana w filmie mają na celu przybliżyć zadania, z jakimi zmagaj się strażacy OSP. 

Żródło: OSP KSRG WIĘKSZYCE

Strażacki.pl

Film przedstawia pracę strażaków podczas akcji ratowniczo -gaśniczych oraz szkoleń odnotowanych w 201