Myślenice

Spłonął magazyn hurtowni w Myślenicach. FILM

W chwili przybycia pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej ok. godz. 20-stej pożarem objęty był cały magazyn.

Osób poszkodowanych nie było. Intensywność spalania nagromadzonych materiałów była tak duża, iż zachodziła konieczność schładzania ściany i części dachu sąsiedniego budynku mieszkalnego. Ponieważ zaopatrzenie wodne z pobliskiego hydratu okazało się nie wystarczające, zorganizowano dodatkowe punkty poboru wody korzystając m.in. ze studni wody pitnej i sztucznego basenu. Po kilku godzinach akcji gaśniczej do działań wprowadzono koparko – ładowarkę w celu wykonania koniecznych prac rozbiórkowych konstrukcji dachu i ścian jak również przekopano pogorzelisko.Ze względu na duże zadymienie strażacy biorący bezpośredni udział w działaniach gaśniczych pracowali w aparatach powietrznych.W akcji udział brały zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, a także Ochotnicze Straże Pożarne z terenu miasta i gminy Myślenice: Dolne Przedmieście, Śródmieście, Górne Przedmieście, Zarabie, Bysina, Bożęta i Osieczany.

Akcja trwała ponad 12 godzin.

Tekst. KP PSP Myślenice

Strażacki.pl

W chwili przybycia pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej ok. godz. 20-stej pożarem objęty był c


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020