Współpraca LPR z PSP (Film)

Film (do usunięcia nie używać)

Film instruktażowy dotyczący współpracy Państwowej Straży Pożarnej 
i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zakresie przyjmowania śmigłowca oraz wyznaczania i zabezpieczenia miejsc do lądowania.

Strażacki.pl

Film instruktaż