Warszawa

Zdarzenia masowe - aspekty prawne i praktyczne - część 1/3

Z inicjatywy Koła Naukowego Działań Gaśniczych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zorganizowane zostało seminarium pod hasłem "Ratownictwo medyczne w zdarzeniach masowych w pragmatyce KSRG"

Prelekcję wygłosił specjalista medycyny ratunkowej lek. med. Ignacy Baumberg.

Strażacki.pl

Z inicjatywy Koła Naukowego Działań Gaśniczych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zorganiz


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020