Wrocław

[FOTOREALCJA] Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka we Wrocławiu

[FOTOREALCJA] Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka we Wrocławiu

Zgodnie z tradycją wojewódzkie obchody Dnia Strażaka we Wrocławiu, które w tym roku odbyły się 18 maja, poprzedziła msza święta w intencji strażaków odprawiona w Archikatedrze pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Mszy przewodniczył kapelan dolnośląskich strażaków ks. Artur Szela.

Natomiast po mszy na placu wewnętrznym KW PSP we Wrocławiu, odbył się zgodnie z ceremoniałem uroczysty apel. Meldunek o gotowości pododdziałów do apelu złożył zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adamowi Koniecznemu, zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Grzyb. Przybyłych na uroczystość gości w imieniu własnym oraz współgospodarza uroczystości, prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Ryszarda Drozda, powitał dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Kamiński.

Tekst: KW PSP we Wrocławiu 
Zdjęcia: Konrad Pluciński 

Strażacki.pl

Zgodnie z tradycją wojewódzkie

Galeria

Czytaj również