Krynica-Zdrój

KP PSP i JRG Krynica-Zdrój

KP PSP i JRG Krynica-Zdrój
Etykiety JRG - KP - Krynica - Krynica-Zdrój - Małopolskie - Pożarna - PSP - Straż - Wizyta - Zdrój

Z dniem 1 lipca 1992 roku, w związku z wdrożeniem reformy pożarnictwa i utworzeniem formacji Państwowej Straży Pożarnej, w miejsce Komendy Rejonowej Straży Pożarnej została powołana Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej. Zawodowe straże pożarne przekształcone zostały w jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP i usytuowane zostały w strukturach komend rejonowych PSP. Jednocześnie w związku z likwidacją rejonu administracji publicznej w Krynicy (likwidacja Urzędu Rejonowego w Krynicy) została rozwiązana Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Krynicy. W miejsce Zawodowej Straży Pożarnej w Krynicy powołana została Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP, która weszła w skład Komendy Rejonowej PSP w Nowym Sączu.

Z chwilą powołania Państwowej Straży Pożarnej Komendantem Rejonowym Straży Pożarnej pozostał st. kpt. Antoni Bienias. Funkcje dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych pełnili : kpt. Maciej Halota (JRG w Nowym Sączu) oraz mł. kpt. Aleksander Cycoń (JRG w Krynicy)

Wraz z powołaniem Państwowej Straży Pożarnej ustrojowym zmianom uległ zakres ustawowych zadań straży pożarnej. Do zadań tych oprócz walki z pożarami przypisano działania związane z realizacją ratownictwo technicznego ( w tym drogowego), ratownictwa chemiczno-ekologicznego, a w kolejnym etapie również ratownictwa medycznego.

Nadmienić należy iż sądeccy strażacy jeszcze przed formalnym powołaniem Państwowej Straży Pożarnej rozumieli iż strażacy-ratownicy powinni stawać naprzeciw wyzwaniom jakie niosą współczesne zagrożenia. Przykładem takiego rozumienia nowoczesnego ratownictwa było zbudowanie jednego z pierwszych w zawodowych strażach pożarnych prototypu lekkiego samochodu ratownictwa drogowego. Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia wykonanego na bazie samochodu GLM Żuk był por poż. Maciej Halota.

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, zaliczona została do komend powiatowych kategorii II. Służbę pełniło 175 funkcjonariuszy, przy czym stan zatrudnienia w poszczególnych JRG wynosił: JRG nr 1 (65), JRG Nr 2 (42) JRG Krynica (42).

Okres czasu po 1 stycznia 1999 roku to czas funkcjonowania struktur PSP w ramach tzw. administracji zespolonej, w ścisłej współpracy z samorządami powiatowymi Miasta Nowego Sącza (miasto na prawach powiatu) i powiatu nowosądeckiego. To czas dalszego doskonalenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w oparciu o PSP i jednostki ochotniczych straży pożarnych, których do roku 2007 włączono do KSRG w liczbie 27.

Prawdziwym sprawdzianem przygotowania systemu ratowniczego do działań była katastrofalna powódź jaka dotknęła Sądecczyznę w lipcu 2001 roku. Zmagania ratownicze związane w pierwszej fazie z ratowaniem ludzkiego życia i mienia, a następnie z likwidacją i usuwaniem skutków powodzi prowadzone były od 23 lipca do ostatnich dni sierpnia.

W wyniku tych działań dzięki pozyskaniu wsparcia wielu urzędów i instytucji (KG PSP, KW PSP, samorządy powiatowe i gminne, WFOŚiGW) oraz sponsorów, zakupiono na wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Znaczące efekty uzyskano również w dziedzinie poprawy bazy lokalowej. W latach 2001-2003 w ramach inwestycji wieloletniej finansowanej z budżetu państwa w miejscu starego obiektu wybudowano nowoczesną strażnicę dla JRG w Krynicy Zdroju.

http://www.psp-nowysacz.pl/jrg.php?body=article&name=jrg-psp-w-krynicy-zdroju&lang=pl

Obecne wyposażenie:

343[K]71 - SLRWys Ford Ranger/Frank-Cars

343[K]21 - GBA 2,5/16 Mercedes Benz Atego 1329/Bocar

343[K]25 - GCBA 8/50 Renault Kerax/ISS Wawrzaszek

343[K]53 - SH-25 Man TGL 12.240/Bumar Koszalin

343[K]22 - GBA 2,5/24 Renault Midlum/ISS Wawrzaszek

343[K]41 - SLRt Fiat Ducato/PS Szczęśniak

343[K]90 - SLRr Suzuki Grand Vitara

Quad Polaris SPORTSMEN XPEP 850

 

Serdeczne podziękowania i pozdrowienia dla Strażaków z JRG w Krynicy-Zdroju.

 

Strażacki.pl

Etykiety JRG - KP - Krynica - Krynica-Zdrój - Małopolskie - Pożarna - PSP - Straż - Wizyta - Zdrój

Z

Czytaj również