Wałbrzych

Wałbrzych: Wizyta w Komendzie Miejskiej PSP oraz jednostkach ratowniczo – gaśniczych

Wałbrzych: Wizyta w Komendzie Miejskiej PSP oraz jednostkach ratowniczo – gaśniczych

W sobotę 28 października nasz redaktor wraz z zespołem strony Fotografia Ratownictwa z Głogowa zostali zaproszeni do Wałbrzycha. Odwiedzili oni dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej, JRG 1 oraz JRG 2 Wałbrzych wraz z Komendą Miejską.

Wałbrzych- miasto powiatowe, na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim. Miasto leży na Pogórzu Zachodniosudeckim i Sudetach Środkowych w pasmie Gór Wałbrzyskich, nad rzeką Pełcznicą. Na rok 2015 miasto miało 114 568 mieszkańców.

Dzieje wałbrzyskiej ochrony przeciwpożarowej można podzielić na trzy wyraźnie zaznaczone okresy. Okres pierwszy, dla którego nie udało się określić dokładnej daty powstania – trwał do końca maja 1794 roku. Ważną datą jest 23 marca 1711 roku, kiedy to wystawiono regulamin ogniowy dla miasta.

W sierpniu 1869 roku zaczęła krystalizować się myśl powołania w Wałbrzychu Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzień 25 września 1869 roku jest oficjalną datą powstania OSP w Wałbrzychu. W 1913r. OSP otrzymało na swoje wyposażenie pierwszą sikawkę parową, która była ciągniona przez konie.

Obecnie w KM PSP w Wałbrzychu funkcjonują dwie Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze, obejmujące swoim zakresem działania obszar miast: Boguszów Gorce, Jedlina Zdrój, Szczawno Zdrój i Wałbrzych oraz gminy: Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim o łącznej powierzchni 514,2 km2 i ponad 180,8 tyś. liczbie ludności. W JRG Nr 1 działa Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Poszukiwawczego „Wałbrzych1” natomiast przy JRG Nr 2 Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu pod swoimi skrzydłami ma dwie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze. A na swoim wyposażeniu ma 3 pojazdy.

-380[D]91- SOp Toyota Auris -Samochód operacyjny

-380[D]90- SOp Toyota Auris -Samochód operacyjny

-380[D]55- SLBus Volkswagen -Mikrobus wykorzystywany do przewozu osób

JRG 1 Wałbrzych- ul. Przemysłowa 1 w podziale jednostki jest 9 pojazdów. 12 grudnia 2005r została powołana Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza „Wałbrzych-1" Grupa przeznaczona jest do realizacji zadań poszukiwawczo - ratowniczych w miejscach wymagających stosowania specjalistycznych technik oraz sprzętu, a w szczególności:

- studnie, głębokie wykopy i rowy

- szczeliny, pęknięcia i osuwiska skalne, rozpadliska, jaskinie

- bunkry, lochy, kanały i korytarze podziemne, podziemne trasy turystyczne, podziemne części budynków i obiektów budowlanych

- nielegalne wyrobiska - biedaszyby

- a także jako alternatywny sposób prowadzenia zadań poszukiwawczo - ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych i innych zdarzeń

Siły i Środki JRG 1 Wałbrzych: Dowódcą JRG 1 jest bryg. mgr Piotr Miłosz w ,,jedynce” służy 65 strażaków.

Pojazdy JRG 1-

-381[D]21- Renault Midliner 210 GBA 2/24 - Autopompa Ruberg R30/2,5 EZ - HPA o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 10 bar Zbiornik na wodę o poj. 2000 l Zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 250 l

-381[D]25- Mercedes Axor 1833 GCBA

KABINA- dwudrzwiowa -liczba miejsc 3

Zbiornik na wodę o pojemności 5000 litrów oraz na środek o pojemności 500 litrów

AUTOPOMPA Ruberg R40 o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 bar

-381[D]43- SRT Renault

KABINA- dwudrzwiowa -liczba miejsc 3

Samochód wyposażony m.in. w: sprzęt hydrauliczny, zestawy pneumatyczne wysoko i niskociśnieniowe, pilarki do stali, betonu i drewna, agregaty prądotwórcze

-381[D]54- Podnośnik hydrauliczny SH 25

Podwozie: Volvo FL6.220 4x2

Max. wysokość robocza: 25,0 m

Max. wysięg roboczy: 13,1 m

Max. udźwig kosza: 265 kg

Kąt obrotu: 360 stopni

-381[D]22- Renault Midliner M210 GBA 2/24

Autopompa Ruberg R30/2,5 EZ - HPA o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 10 bar, biornik na wodę o poj. 2000 l oraz na środek pianotwórczy o poj. 250 l

-381[D]26- GCBA 8 + 4/50 Scania

-381[D]81- Renault Kerax 420.34 SCKn - Ciężki nośnik kontenerów wyposażony w hakowy system załadowczy Pojazd współpracuje z dwoma kontenerami K1 – kwatermistrzowski K2 - inżynieryjno – techniczny

-381[D]90- SOp Toyota Hillux- Samochód operacyjny

-381[D]77- Quad Arctic Cut - pojemność 1000cm3, moc fabryczna 75 KM, na potrzeby homologacji ograniczono do 25 KM

JRG 2 Wałbrzych- ul. Ogrodowa 20 w podziale jednostki jest 10 pojazdów.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Wałbrzych II"- prowadzi działania w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego związanego z uwolnieniem /przedostaniem się/ substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego. Wyposażenie techniczne Grupy pozwala na wykonanie następujących działań:

-określanie zagrożenia i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

-dokonywanie pomiarów stężeń substancji niebezpiecznych za pomocą przyrządów pomiarowych (toksykomierzy, eksplozymetrów, radiometrów),

-uszczelnianie wycieków za pomocą poduszek podciśnieniowych, korków pneumatycznych , taśm, pasty, kitu uszczelniającego itp.,

-pompowanie różnych substancji chemicznych w tym ropopochodnych, kwasów i zasad za pomocą pomp: wężowych, beczkowych, wirowych, turbinowych, membranowych wykonanych z teflonu z napędem pneumatycznym,

-krótkotrwałe magazynowanie substancji na wyposażeniu samochodu ratownictwa chemicznego znajdują się różnego rodzaju zbiorniki, które po rozłożeniu pozwalają zgromadzić około 30 m3 cieczy,

-prowadzenie dekontaminacji osób poszkodowanych, ratowników i użytego w działaniach sprzętu (system oparty na komorze pneumatycznej)

- prowadzenie akcji związanych z usuwaniem skażeń substancjami ropopochodnymi za pomocą separatora oleju oraz tam do graniczenia skażeń na ciekach wodnych.

Siły i Środki JRG 2 Wałbrzych: Dowódcą JRG 2 jest bryg. Andrzej Tęcza w jednostce służy 43 strażaków.

Pojazdy JRG 2-

-220[D]82- Autobus Volvo 9700 - KW PSP Wrocław

-382[D]21- Renault Midlum 220.14C GBA 2,5/25

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 2,5m3, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 litrów oraz autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 bar. Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa umożliwia przewóz 6 strażaków w układzie 1+1+4. W wałbrzyskiej jednostce pojazd pełni rolę “pierwszego wyjazdowego”

-382[D]26- Mercedes Axor 1833 GCBA

KABINA- dwudrzwiowa- liczba miejsc 3 Zbiornik na wodę o pojemności 5000 litrów oraz na środek pianotwórczy- 500 litrów, AUTOPOMPA Ruberg R40 o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 bar

-382[D]62- IVECO SRChem- Samochód ratownictwa chemicznego Wyposażony m.in. w:

- Zestaw pomp chemicznych z armatura do przemieszczania substancji ropopochodnych i żrących

- Zestaw przyrządów detekcyjno – pomiarowych do wykrywania substancji niebezpiecznych

- Mobilna elektroniczna stacja meteorologiczna

- Chemoodporna odzież ochronna

- Kabinę dekontaminacyjną

- Laptop z oprogramowaniem specjalistycznych do ratownictwa chemicznego

- Zestaw sprzętu do wykonywania uszczelnień na instalacjach i zbiornikach magazynowych

-382[D]51- IVECO SD 42

Samochód z drabiną Magirus na podwoziu IVECO

-382[D]81- Scania P320 -na wyposażeniu pojazdu znajduje się HDS oraz pług odśnieżny

-382[D]39- Mercedes Benz Actros 2644

3 -komorowa cysterna o pojemności 25 000 litrów wody. Wyposażona w motopompę TohatsuM12/8

-382[D]90- SLOp Ford Ranger

-382[D]91- SLBus Renault Traffic

-Pompa wysokiej wydajności- wydajność 11m3/min.

Serdeczne podziękowania dla Pana Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, dowództwu JRG oraz strażakom I zmiany za miłą atmosferę, poświęcony czas oraz przy pomoc w wykonaniu materiału.

Strażacki.pl

W sobotę 28 października nasz redaktor wraz z zespołem strony Fotografia Ra

Galeria

Czytaj również