Płośnica

Ochotnicza Straż Pożarna w Płośnicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Płośnicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Płośnicy powstała w roku 1927 z inicjatywy mieszkańców miejscowości w odpowiedzi na pożary pustoszące wieś i jej okolice. Pierwszym prezesem zrzeszającym 18-osobową brać został Franciszek Biernat, naczelnikiem – Maksymilian Pokojski. Strażacy na wyposażeniu mieli sikawkę konną i ręczną, cysternę i mundury. W okresie międzywojennym jednostka oprócz niesienia pomocy koncentrowała się na doskonaleniu bojowym i brała udział w zawodach i pokazach strażackich. Po wybuchu II Wojny Światowej straż została rozwiązana, a większość jej członków wysiedlona na przymusowe roboty. Działalność została wznowiona w lutym 1945 roku i od tamtej pory trwa do dnia dzisiejszego. Istotnym w historii OSP jest rok 1995, w którym została ona włączona do KSRG, stając się ważnym elementem ochrony życia, zdrowia i mienia ludności.

W chwili obecnej w szeregach OSP Płośnica pozostaje 55 druhów i 5 druhen. 17 spośród nich jest włączonych do Jednostki Operacyjno-Technicznej III kategorii i może brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Płośnicka straż dzięki dobrej współpracy z władzami samorządowymi i administracją rządową różnego szczebla dysponuje wyprodukowanym w 2008 roku GBA 2,5/16 Mercedes Atego „bocar”, na wyposażeniu którego znajdują się:

  • zestaw PSP R1 + deska + szyny;

  • lekki zestaw ratownictwa technicznego;

  • 4 zestawy ODO;

  • pompa pływająca,

  • pompa szlamowa,

  • turbowentylator,

  • piła do stali i betonu,

  • pilarka do drewna

  • inny podstawowy sprzęt ratowniczy (drabina, węże, prądownice, sprzęt burzący i inne), sprzęt łączności i środki ochrony indywidualnej strażaków.

Część wymienionego sprzętu została zakupiona z pieniędzy przekazanych jednostce poprzez odliczenie 1% podatku, a także z darowizn członków wspierających.

Strażacy wyjeżdżają rocznie około 30 razy do zdarzeń. Wyszkolenie członków JOT pozwala na udział w akcjach o różnym charakterze - działaniach gaśniczych, ratownictwie technicznym, czy ratownictwie medycznym. Aby jeszcze lepiej wypełniać swoją misję w 2016 roku strażacy planują zakupić używany GLBARt (lub SLRt – w zależności od zebranych środków), do tego średni zestaw ratownictwa technicznego (finalizowane są sprawy dofinansowania z KSRG i ZOSP RP) i środki ochrony indywidualnej strażaków. Chcą również wyposażyć jednostkę w AED, czy miernik wielogazowy, jednak nie uda się to bez pomocy z zewnątrz, w związku z czym zwrócili się o pomoc do różnych fundacji z nadzieją na wsparcie w tym zakresie.

Strażacy biorą udział w zawodach sportowych i sportowo-pożarniczych, w obchodach świąt państwowych, kościelnych, a także akcjach charytatywnych (m.in. towarzyszą młodym wolontariuszom w zbiórce środków podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), tym samym aktywnie wspierając lokalną społeczność. Wielu członków straży regularnie oddaje krew i należy do klubu Honorowych Dawców Krwi.

Istotnym elementem realizowanych przez OSP Płośnica statutowych zadań krzewienia kultury jest założona w 1979 roku i prowadzona (do 2011 roku) przez śp. kapelmistrza Jana Wiśniewskiego Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Od wielu lat pozostaje ona w czołówce orkiestr dętych OSP w kraju, a grupa choreograficzna działająca przy zespole doceniana jest również w Europie. Dzięki orkiestrze młodzież z terenu gminy ma możliwość nieodpłatnej nauki gry na instrumentach, czy nauki tańca. Jest ona swoistą wizytówką gminy i powiatu na arenie krajowej i międzynarodowej. Kapelmistrzem orkiestry od 2011 roku jest Piotr Klonowski (aktywny ratownik JOT, uczeń Jana Wiśniewskiego), zespół choreograficzny prowadzi od początku jego założenia Jadwiga Józefowicz.

Prezesem OSP Płośnica jest dh Krzysztof Duda, naczelnikiem – dh Andrzej Józefowicz, skarbnikiem – dh Dariusz Buńkowski, a sekretarzem – dh Bernard Szymański.

Zapraszamy do odwiedzania strony www jednostki pod adresem http://plosnica.osp.org.pl i fanpage na facebooku – http://facebook.com/OSPplosnica

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Płośnicy powstała w roku 1927 z inicjatywy mieszkańców miejscowoś

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet