Bobrowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowie

Gmina Bobrowo położona jest w zachodniej części powiatu brodnickiego. Zajmuje obszar 146,3 km2, który zamieszkuje ponad 6,4 tys. mieszkańców. To właśnie o ich bezpieczeństwo m.in. troszczą się strażacy z OSP Bobrowo.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowie powstała w 1919 roku, kiedy wieś Pomorska była pod zaborem, a pożoga wojenna zbierała krwawe żniwo. Założycielami było miejscowe społeczeństwo, natomiast władze w OSP sprawowali mieszkający tutaj obywatele niemieccy. W momencie powstania Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i wyzwoleniu Pomorza stopniowo władzę przejęli Polacy. Trudno powiedzieć kto był pierwszym Prezesem, natomiast najstarszym Prezesem był druh Stanisław Żukowski, który objął tę funkcję w 1924 roku i piastował nieprzerwanie do 1939 r.

Po wyzwoleniu prezesem został Jan Wójcik, a od 1949 roku funkcję tę przejął druh Józef Cichański. Najstarszym Komendantem był druh Czesław Kwiatkowski, po Jego śmierci do 1939 roku komendantem był druh Konrad Bielicki – miejscowy kowal. Po wyzwoleniu Naczelnikiem był druh Stanisław Wroniuk, a następnie druh Orzeł Henryk.

Na początku swojej działalności jednostka posiadała bardzo prosty sprzęt jak bosak, łomy, tłumice, natomiast w 1927 roku otrzymała sikawkę ręczną marki „ Gustaw Ewald”.

Z dokumentu przekazania sikawki z 1927 roku wynika, że do Zarządu wchodzili następujący druhowie:

Prezes - Żukowski Stanisław

Strażak - Dylewski Bronisław

Strażak - Kurnikowski Antoni

Strażak - Sobiech Zygmunt

Strażak - Plita Feliks

Strażak - Kujawa Roman

Strażak - Przybojewski Kazimierz

Po wojnie Straż dorobiła się motopompy, samochodu „Star”, a następnie samochodu „Żuk”. Jednocześnie rozwijała szeroką działalność w pracach na rzecz środowiska. Do najważniejszych inicjatyw należała budowa poprzedniej Remizy łącznie ze świetlicą wiejską. Placówka ta służyła wsi do 1978 r. Z inicjatywy strażaków i Zarządu OSP Bobrowo w składzie:

Prezes - Cichański Józef

Naczelnik - Orzeł Henryk

Sekretarz - Cichański Anastazy

Skarbnik - Wójcik Bronisław

wystąpiono do władz Gminy Bobrowo, gdzie przy pełnym poparciu ówczesnego Naczelnika Gminy Leonarda Kowalskiego zdecydowano o budowie nowej Strażnicy OSP z salą widowiskową i pomieszczeniami dla działalności kulturalnej.

Radni Gminnej Rady Narodowej uchwalili dodatkowy 1% funduszu gminnego na budowę w ramach czynu społecznego Gminnej Remizy i Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie.

W nowo powstałym obiekcie na Remizę OSP przeznaczono 3 pomieszczenia tj. garaże na 2 samochody bojowe oraz sprzęt p/poż. i pomieszczenia biurowe oraz gospodarcze.

W uznaniu zasług za 60–letnią działalność, społeczeństwo w dniu otwarcia – 20 sierpnia 1988 r.- Remizy i pozostałych obiektów ufundowało Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie. Kolejny ważny do odnotowania fakt to przekazanie przez Rejonową Komendę Straży w Brodnicy samochodu bojowego „Star 25” w miejsce samochodu „ Żuk”.

W dniu 15 listopada 1994 na zebraniu sprawozdawczym podjęto uchwałę o zmianie samochodu bojowego w związku z zużyciem technicznym. Postanowiono zakupić samochód „Star 200” z przeznaczeniem do karosowania.

Dokonano zbiórki pieniędzy wśród mieszkańców wsi, uzyskano też dofinansowanie od Prezesa Zarządu Głównego dh Waldemara Pawlaka i Urzędu Gminy w Bobrowie na karosowanie wozu bojowego.

15 czerwca 1996 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego samochodu oraz nadanie w dowód zasług za społeczną i ofiarną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ”Srebrnego Medalu Za Zasługi dla Pożarnictwa z okazji 75-lecia OSP Bobrowo”.

Aktualny skład Zarząd OSP Bobrowo przedstawia się następująco:

Prezes – Jan Kadłubowski

V-ce Prezes - Leonard Kowalski

Naczelnik – Tomasz Ćwikliński

Sekretarz – Krzysztof  Ćwikliński

Skarbnik – Zbigniew Ćwikliński

Gospodarz – Zdzisław Motylicki

Jednostka OSP Bobrowo łącznie liczy 31osób, a po kursie jest 16 strażaków, a 2 zaczyna we wrześniu kurs pierwszej pomocy. Czterech strażaków jest zawodowymi żołnierzami w 4PCHEM.

Utworzona została również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt.

Straż posiada:

samochód bojowy ciężki JELCZ 422 GCBA, który przekazała jednostka OSP Zgniłobłoty,

pompa szlamowa

piła spalinowa

aparat powietrzny MSA AUER ( 2sztk.)

  1. motopompa pożarnicza M8/8 PO-5

Ponadto każda osoba posiada umundurowanie koszarowe i specjalistyczne. Remiza wyposażona jest w jeden boks garażowy oraz szatnię. Dodatkowo OSP posiada DSP 52 z powiadamianiem sms i dzwonieniem.

Jednostka OSP Bobrowo bierze udział nie tylko w akcjach gaśniczych, ale także w wyjazdach m.in. do usuwania powalonych drzew. Druhowie ciągle podnoszą swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach. Corocznie biorą udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych (mogą się poszczycić sukcesami – w roku 2014 zajęli III miejsce,a w roku 2016 - I miejsce).W zawodach biorą udział również dziewczęta z MDP. W ubiegłym roku zajęły 6 miejsce w wojewódzkich zawodach pożarniczych, a w tym roku I miejsce w zawodach gminnych. Strażacy organizują pokazy dla dzieci, zabawy, z których dochód przeznaczano na bieżącą działalność straży, ale również uzyskany dochód przeznaczano na organizację choinek dla dzieci z Mikołajem, który obdarowywał je paczkami, co przysparzało wielu przeżyć i radości w oczach najmłodszych. W bieżącym roku brali udział w koncercie charytatywnym zorganizowanym przez Brodnickie stowarzyszenie ,,Nadzieja" oraz TRWAM. Poza tym pełnią funkcję ochrony w czasie Dni Gminny Bobrowo oraz dożynek. Nie może ich zabraknąć w czasie adoracji przy Grobie Pańskim oraz w procesji Bożego Ciała. Przez cały rok współpracują z sołtysem i radą sołecką oraz kołem gospodyń wiejskich.

Informacje oraz zdjęcia OSP.

Strażacki.pl

Gmina Bobrowo położona jest w zachodniej części powiatu brodnickiego. Zajmuje obszar 146,3 km2, kt&oac

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet