Ochotnicza Straż Pożarna w Brusach

Ochotnicza Straż Pożarna w Brusach
Etykiety brusy - chojnicki - Firefighters - OSP - pomorskie - remiza

Ochotnicza Straż Pożarna w Brusach zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie chojnickim. Jest to jedna z piętnastu jednostek w gminie Brusy. OSP Brusy włączone jest w struktury KSRG od 1995 roku. W remizie stacjonuje także jeden zespół ratownictwa medycznego.

Powstanie OSP Brusy

W latach 1996-97 zarząd OSP w Brusach po wielu staraniach zdobył z archiwum w Bydgoszczy oryginalne dokumenty pisane pismem odręcznym, gotyckim w języku niemieckim dotyczące założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach. Dyspozycja pochodzi z dn. 23 kwietnia 1895r. skierowana jest do Jaśnie Wielmożnego Królestwa Starosty Pana Hrabiego Fink’a von Finkenstein’a Chojnice. W skład członków Straży wchodzili urzędnicy, nauczyciele, kupcy, rzemieślnicy i robotnicy. Zespół liczył 40 członków. Dokument został podpisany przez Podbalda prawdopodobnie założyciela tej jednostki. 

Działalność w okresie między wojennym

Działalność do drugiej wojny światowej jest słabo udokumentowana i odtworzona jest z przekazów ustnych i pisemnych osób pamiętających ten okres. Jednym z przekazów jest przekaz pisemny Józefa Januszewskiego członka OSP z przed II wojny światowej, późniejszego naczelnika w Lubni. Straż pożarna w Brusach swą remizę miała u zbiegu ulicy Szkolnej i Kościelnej na początku ul. Chełmowskiej obok tzw. „kibitki” – więzienia. Straż posiadała na stanie swojego wyposażenia dwie sikawki konne. Jedna przenośną zamontowaną na płozach, była również przewożona na wozie lub samochodzie. Drugą kołową ciągnioną przez zaprzęgi konne. Beczkę o pojemności 300 litrów zamontowaną na dwóch dużych kołach.

Lata powojenne

Na terenie Gminy Brusy w latach powojennych nastąpił szybki rozwój działalności przeciwpożarowej, zaczęto budować wiele remiz w mniejszych miejscowościach otaczających Brusy. W 1953r. – M. Chełmach, 1960-63r. - Czarniż, Leśno, Lubnia, Męcikał. Pierwszym samochodem powojennym, będącym na stanie w OSP Brusy był samochód wojskowy z okresu II wojny światowej marki „Stayer”, samochód był dosyć wysłużony ponieważ brał udział w walkach pod Monte Casino skąd przybył taki szlak do Brus, z obsługującym go pierwszym kierowcą wojskowym działającym w straży Alfonsem Dorawą. Pierwszym samochodem pożarniczym Stara 20 otrzymano w 1960 roku, a od roku 1974r. OSP dysponował już beczkowozem Star 25 o pojemności 2.5 tys. litrów wody. Od 1974r. czyniono starania o budowie nowej strażnicy z placem do ćwiczeń. Pierwszą wersją budowy nowej remizy był plac przy ul. Chełmowskiej, ale w ostateczności postanowiono wybudować remizę strażacką przy głównej szosie – ul. Gdańska w sąsiedztwie cmentarza. Nowa remiza z trzema stanowiskami na samochody pożarnicze, dyżurkę, pomieszczeniami socjalnymi, magazynem na podręczny sprzęt, świetlicą i mieszkaniem dla kierowcy została oddana do użytku w lipcu 1978 roku. W nowych boksach znalazły się Star P26, nowy Żuk oraz dwie motopompy PO3 oraz PO5.

Koniec XX wieku

W 1987r. bruska jednostka otrzymała Stara 244 o pojemności 2000 l. wody, a w marcu 1991r. przekazany został przez ZW ZOSP RP w Bydgoszczy do jednostki w Brusach Jelcz 315. Jelcz o pojemności 6000 litrów, po wymianie silnika został włączony do jednostki. W marcu wycofano Stara P-26 i sprzedano prywatnemu użytkownikowi. W dniu 29.04.1995r. postanowieniem Komendanta Głównego Straży Pożarnej nadbrygadiera Feliksa Deli jednostkę OSP w Brusach włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Dziś

 Samochody na stanie OSP Brusy w XXI wieku. Na stanie posiadania jest Jelcz 315 z 1991r. W 2002r. jednostka zakupiła samochód specjalistyczny marki Ford do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa drogowego, ekologicznego, chemicznego. Pieniądze pozyskane zostały ze środków samorządowych, dotacji z KSRG, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ZW ZOSP RP w Gdańsku. Ford został wyposażony w nowy, nowoczesny sprzęt. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 220 tysięcy złotych. W 2004r. otrzymaliśmy samochód kwatermistrzowski marki Lublin, a nasz Żuk został przekazany do OSP w Czarnowie, w której działa do dziś. W 2005r. OSP pozyskała nowy samochód marki Jelcz 010 z PSP Chojnice, a nasz Star 244 przekazano do OSP w Leśnie. W 2013 roku remiza została częściowo wyremontowana – otrzymała nową elewację, wyremontowano dach, przebudowano pomieszczenia wykorzystywane przez Pogotowie Ratunkowe, świetlicę oraz kotłownię. W roku 2015 jednostka brała udział w 125 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Ten rok był także wyjątkowy dla członków OSP, ponieważ jednostka obchodziła 120 – lecie istnienia.

W 2016 roku jednostce OSP Brusy nadany został nowy sztandar oraz zakupiony został nowy średni wóz ratowniczo - gaśniczy na podwoziu MAN TGM 18.340 z napędem na wszystkie koła i zbiornikiem o pojemności 4000 litrów. Zastąpił on wysłużonego już GCBA 6/32 Jelcz 315.


Na dzień dzisiejszy w podziale bojowym znajdują się:

419[G]21 - GBA 4/16 MAN TGM
419[G]22 - GCBA 5/24 Jelcz 422
419[G]23 - SLRt Ford Transit
419[G]24 - SLKw Lublin II

Strażacki.pl

Etykiety brusy - chojnicki - Firefighters - OSP - pomorskie - remiza

Ochotnicza Straż Pożarna w Brusach

Czytaj również