Gołuchowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Gołuchowicach

Ochotnicza  Straż Pożarna w Gołuchowicach

Gołuchowice to mała miejscowość (400 mieszkańców) znajdująca się w Gminie Siewierz w województwie śląskim, powiat będziński. Malowniczo położona miejscowość wśród lasów, blisko usytuowanych zabytków oraz terenach zurbanizowanych (GOP) czyni miejscowość dobrym miejscem na osiedlanie się.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gołuchowicach została założona w 1928 roku. Przez długie lata jedynym wyposażeniem była sikawka konna i podstawowy sprzęt burzący. W latach 90 ubiegłego wieku nastąpił przełom w historii jednostki. Nowy, młody zarząd zaczął poczynać kroki prowadzące do stworzenia jednostki zapewniającej pełne bezpieczeństwo mieszkańcom Gołuchowic i całej gminy. W czynie społecznym rozpoczęto budowę remizy oraz dzięki darowiznom mieszkańców i władz udało się zakupić 12.02.1998 roku samochód pożarniczy GBA 2,5/16 Star 244/JZS, który służy strażakom do dziś. (Został poświęcony 3 maja 1998r).

Jednostka w tych latach posiadała liczną młodzieżową drużynę pożarniczą, której członkowie dziś stanowią o sile jednostki. Jednostka przez kilkanaście lat jest wyróżniająca się w sukcesach na arenie sportu pożarniczego 15.06.1997 na gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Żelisławicach MDP zajmuje 1 miejsce i jedzie na Zawody Rejonowe do Zawiercia gdzie również jest niepokonana.

7.06.1998 roku druhowie startują na zawodach w Żelisławicach już w grupie A i zajmują miejsce 2.

W 2004 roku druhowie pierwszy raz w historii jednostki zwyciężają w grupie A i jadą na zawody powiatowe do Bobrownik gdzie zajmują bardzo dobre 5 miejsce.

Lata 2006-2007 to kolejny zaciąg młodzieży do jednostki. Do MDP dołącza 15 druhów i 4 druhny.

Na zawodach Gminnych w Siewierzu w 2007 roku, druhowie OSP Gołuchowice wracają z dwoma pucharami – za 1 miejsce w grupie A, oraz miejsce 3 w grupie MDP chłopców.

Dwa lata później na zawodach Gminnych seniorzy zajmują 2 miejsce, a MDP chłopców 3.

W 2011 roku następuje kolejny przełom w jednostce, w szeregi wstępuje 12 dziewcząt, które tworzą MDP.

Po raz pierwszy w historii 5.6.2011 roku na zawodach w Żelisławicach z ramienia jednostki startują 3 drużyny. Seniorzy zajmują miejsce 2, MDP chłopców miejsce 1 i nowo powstała MDP dziewcząt miejsce 2. Dwa tygodnie później MDP chłopców odnosi największy sukces zajmując 1 miejsce na zawodach powiatowych w Bobrownikach.

W 2013 roku seniorzy odzyskują tytuł mistrzów gminy, zwycięża również MDP dziewcząt. Druhowie OSP Gołuchowicach zwyciężają ponownie w Gr A w 2015 roku i zajmują najlepsze jak dotąd 4 miejsce na zawodach powiatowych.

Okres po 2007 roku to duży rozwój jednostki również pod względem wyposażenia oraz wyszkolenia.

W 2008 roku Star przechodzi karosację w firmie BONEX. Co rok przeszkoleni zostają nowi druhowie co pozwala brać pełny udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

W styczniu 2010 roku druhowie działają podczas usuwania skutków oblodzeń i potężnych opadów śniegu. Tego samego roku w maju druhowie usuwają skutki powodzi na terenie Gołuchowic jak i całej gminy.

W tym czasie jak i w latach późniejszych dzięki zaangażowaniu Naczelnika OSP Gołuchowice jednostka zostaje hojnie obdarowana w sprzęt i infrastrukturę od sponsorów.

Dzięki firmom polskim jak i zagranicznym druhowie zostają obdarowani między innymi w :

- Bramę garażową,

- Deskę ortopedyczną wraz z Torbą OSP R-1 oraz tlenoterapią.

- Opryskiwacz plecakowy,

- Buty wodery,

-Ubrania koszarowe

- Wentylator oddymiający,

- Sorbent, dyspergent

- Narzędzia,

- Narzędzie ratownicze Hooligan

- Sprzęt burzący,

-Stoły do Świetlicy

-Najaśnice

- Kosę spalinową

-Myjkę Karcher

oraz wiele wiele innych rzeczy pomagających szybko i skutecznie pomagać potrzebującym.

Obecnie jednostka liczy 39 członków czynnych oraz 1 członka honorowego. 18 druhów posiada szkolenie podstawowe OSP uprawniające do udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych, 8 dowódców OSP, 10 operatorów sprzętu ratownictwa technicznego oraz 3 druhów posiada kurs KPP.

Druhowie biorą czynny udział w przeciwpożarowej edukacji młodzieży pojawiając się na pokazach i pogadankach w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu oraz w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Gołuchowicach.

W roku obecnym druhowie również brali udział w uroczystościach w Siewierzu związanych ze Swiatowymi Dniami Młodzieży prezentując obcokrajowcom pokaz ćwiczenia bojowego zgodnego z regulaminem Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP.

Druhowie również uświetniają swoją obecnością wiele uroczystości państwowych i kościelnych.

Podsumowując jednostka OSP Gołuchowice jako jednostka spoza KSRG posiada bardzo dobre wyposażenie które pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia. Druhowie wykazują się poświęceniem w każdej sytuacji, służą dobrą radą oraz czynnie działają na rzecz rozwoju jednostki.

Informacje oraz zdjęcia OSP.

Strażacki.pl

Gołuchowice to mała miejscowość (400 mieszkańców) znajdująca się w Gminie Siewierz w wojew&o

Galeria

Czytaj również