Janów Podlaski

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Podlaskim

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Podlaskim

Powołana 2 stycznia 1919 roku Rada Miejska w Janowie Podlaskim, pod przewodnictwem burmistrza Aleksandra Józefackiego i ks. Ludwika Kalickiego - proboszcza parafii w Janowie Podlaskim, uchwaliła działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Podlaskim. Współzałożycielami byli: Teodor Cypel, Aleksander Grzesiuk, Stanisław Ignatowicz, Stanisław Michałowski, Józef Mironiuk, Antoni Naumiuk, Michał Rogulski i Stanisław Żołyński.

Nadrzędnym celem było zabezpieczenie przeciwpożarowe w mieście i okolicy, niedopuszczanie do takich pożarów jakie miały miejsce przed rokiem 1919. Pożar w 1915 roku zniszczył 150 zabudowań, następny w 1916 roku 200 budynków.

Pierwszym Prezesem OSP był Aleksander Józefacki, drugim Jan Caruk, obecnie funkcję prezesa pełni Grzegorz Kaczmarek. Naczelnikami od chwili powstania OSP kolejno byli: Antoni Naumiuk, Stanisław Ignatowicz, Jozef Mironiuk, Wacław Wawrzyniuk, Zdzisław Zdanowski, Tadeusz Rogulski, Benedykt Caruk, Stanisław Syrokosz, Kazimierz Kulicki,Zbigniew Krzewski, Ryszard Rogulski, obecnie tę funkię pełni Andrzej Klimkiewicz.

Pierwsza strażnicą był drewniany budynek umiejscowiony przy pomieszczeniach gminy.

Już w 1926 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Podlaskim został nadany sztandar, który obecnie znajduje się pod opieką druha Krzysztofa Norblina

W 1932 roku została wybudowana nowa murowana strażnica. Środki na jej budowę OSP zgromadziła organizując: zabawy taneczne, występy artystyczne, loterie fantowe  itp. Pomocy udzieliła również Rada Miejska. W tym samym roku zakupiono również samochód pożarniczy FordRUGBY oraz motopompę M-800 i węże.

W czasie II Wojny Światowej Niemcy potwierdzili potrzebę istnienia OSP Janów Podlaski i zabraniali swoim władzom aresztowań strażaków ochotników i wywożenia ich do prac przymusowych. To wcale nie oznaczało, że mogli się czuć bezpiecznie, wręcz przeciwnie. Przykład:

  • Niemcy pacyfikowali wieś, palili domy i budynki gospodarcze. Strażacy jechali do pożaru, zaczynała się akcja gaśnicza, a wtedy Niemcy nie pozwalali walczyć z ogniem. Grozili posądzeniem o współpracę z partyzantami i rozstrzelaniem.

  • Partyzanci robili sabotaże: palili niemieckie magazyny materiałowe. Straż jechała do pożaru, a wtedy partyzanci strzeli ostrzegając, aby nie gasić pożaru. Strażacy wycofywali się a Niemcy posądzali ich o zmowę z partyzantami.

W takich sytuacjach nie raz Naczelnik OSP Janów Podlaski musiał bardzo się tłumaczyć z zaistniałych akcji. Trzeba było bardzo ostrożnie składać meldunek, aby Niemcy nie dowiedzieli się o miejscu, czy kierunku ostrzału partyzantów. Inaczej mogłoby to być poczytane jako kolaboracja, za co groził wyrok śmierci wydany przez zbrojne podziemie. Warto wspomnieć, że w czasie wojny, od czerwca 1941 roku do bycia naczelnikiem OSP Janów Podlaski zmuszony został Wacław Wawrzyniuk. Powodem tego stanu rzeczy była chęć ratowania  przed aresztowaniem naczelnika Stanisława Ignatowicza. Po wojnie Wacław Wawrzyniuk pełnił funkcję naczelnika do 1946 roku.

Janów Podlaski wyzwolony został z pod niemieckiej okupacji przez wojska ZSRR w lipcu 1944 roku. Niemcy uciekając z Janowa zniszczyli sprzęt OSP łamiąc drabiny i bosaki, a węże pocięli na kawałki długości nieprzekraczającej 2m. Samochód RUGBY,  jako funkcjonalny środek transportu Niemcy zabrali, a motopompę M- 800 wyrzucili do rowu. Samochód został znaleziony niedaleko Mińska Mazowieckiego całkowicie zdewastowany i nienadający się do remontu.

Po wojnie przez długi okres OSP Janów Podlaski dysponowała bardzo skromnym zapleczem sprzętowym jak: bosaki, dwie drabiny, kilka pasów i toporków, około 15 chełmów i pomp ręcznych usytuowanych na wozie do tego przystosowanym, z towarzyszącym mu drugim pojazdem, jakim był przewoźny zbiornik - zwany beczkowozem.

Ogromne zaangażowanie strażaków ochotników i ich poświecenie się pracy w odbudowie OSP Janów Podlaski spowodowały, że władze powiatowe i wojewódzkie zaczęły wspomagać finansowo i sprzętowo janowską straż. Proces ten przebiegał powoli choć nieustannie, a szereg młodych strażaków i innych mieszkańców Janowa Podlaskiego chętnie zasilało szeregi OSP.

Po wojnie do janowskiej OSP przysłano sprzęt z amerykańskiego demobilu do gaszenia pianą niedopuszczającą tlenu do ognia. Była to przyczepa samochodowa o znacznych rozmiarach po wojnie ciągnięta przez konie. Wszystko układało się dobrze do czasu, gdy wyczerpał się zapas piany w zbiornikach. Po tym czasie zestaw ten stał się bezużyteczny w remizie OSP, bowiem odpowiedniej piany do gaszenia nie produkowano.

W 1975 roku z inicjatywy Naczelnika Gminy Janów Podlaski Edwarda Romanowskiego rozpoczęto budowę nowej remizy strażackiej. Budowa została zakończona w 1979 roku. Środki na budowę pochodziły z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej oraz budżetu gminy. Znaczny wkład własnej pracy wnieśli członkowie OSP. Budynek ten służy do dziś jako remiza OSP z 3 stanowiskami na samochody bojowe i ośrodek kultury.

W 1979 roku po oddaniu remizy do muzyku OSP otrzymuje z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej nowy samochód pożarniczy GBA Star 244, a w roku 1992 przejmuje samochód pożarniczy, GCBA Jelcz 315 ze zbiornikiem 6m3 wody, z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Podlaskim dnia 15. marca 1995 roku decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie została włączona w Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego.

W 2000 roku ze środków OSP Janów Podlaski, Gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska został zakupiony nowy Lublin 3, na miejsce starego wysłużonego Żuka.

W 2001 roku strażacy janowskiej OSP brali udział w akcji przeciwpowodziowej w powiecie Opole Lubelskie.

W 2005 roku ze środków OSP Janów Podlaski, Gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska został zakupiony nowy Ford Transit, na miejsce Lublina 3, który został przekazany OSP Bubel Stary.

W 2006 roku została odnowiona remiza strażacka. Strażacy w wolnej chwili, często do późnych godzin nocnych, sumiennie wykonywali prace remontowe, szykując miejsce na nowy samochód bojowy, który na początku 2007 roku był na stanie Janowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowy samochód bojowy Mercedes Atego, zbiornik wody na 2,5m3 wody, napęd na wszystkie koła. Zakupiony został ze środków OSP, budżetu gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Stadniny Koni w Janowie Podlaskim.

OSP ma znaczne osiągnięcia w prowadzonych akcjach ratowniczo - gaśniczych. W 1927 roku ugasiła groźny pożar w miejscowym Seminarium Duchownym i zapobiegła pożarowi w zagrożonej XVII wiecznej kolegiacie.

Janowscy strażacy uczestniczyli w gaszeniu groźnych pożarów m.in. w Derle, Jakówkach, Sutnie czy Zakanalu w 1972 roku, w którym spłonęła połowa wsi. Ostatnie pożary to: pożar sterty siana w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim w 2006roku. Pożar Zamku Biskupów Łuckich w 2007. Pożar u państwa Czuchanów w 2007 roku, uratowany został dom mieszkalny, budynki gospodarcze oraz sprzęt rolniczy. Ostatni z groźnych pożarów miał miejsce 2. lipca 2009 roku - paliła się stodoła w  miejscowości Błonie. Pożar powstał od uderzenia piorunem. Zagrożone były m.in. dom mieszkalny i garaże ze sprzętem rolniczym.

Jednostka OSP Janów Podlaski jest głowiną jednostką zapewniającą bezpieczeństwo przeciwpożarowe w gminie.

Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko gaszenie pożarów, druhowie wyjeżdżają również do wypadków drogowych, które w ostatnich latach są częstymi akcjami ratowniczymi. Jeden z groźnych wypadów, jaki wydarzył się(data) pozostanie w pamięci ratowników. Był to wypadek samochodu osobowego z tirem, w którym zginęły 3 osoby.

Straż jest również wzywana do skutków wichury:  powalonych drzew, zerwanych dachów czy do podtopionych posesji, zalanych piwnic, a nawet do usuwania gniazd owadów: np.: os lub szerszeni.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Podlaskim liczy 41 członków, w tym 4 honorowych: Ryszard Boś, Jerzy Michałowski, Christopher Norblin i Wacław Wawrzyniak. Sprzęt, w jaki jest wyposażona to samochody bojowe Mercedes Atego i Jelcz 315 oraz do ratownictwa drogowego Ford Transit. Posiada również dwie motopompy, pompę szlamową i pływającą, dwie piły spalinowe, nożyce hydrauliczne typu Lukas, agregaty prądotwórcze i agregat oddymiający oraz sprzęt do ratownictwa medycznego, tj.: dwie torby ratownicze, dwa zestawy do tlenoterapi i dwie deski ortopedyczne oraz podstawowy sprzęt strażacki i ubrania, np.: chroniące do owadów.

Poprzez systematyczne szkolenia uzyskano wysoki poziom wyszkolenia bojowego i sportowego, czego dowodem są sprawne akcje i zajmowane wysokie lokaty w zawodach. Ostatnie zawody gminne wygrała właśnie jednostka OSP w Janowie Podlaskim, a na szczeblu powiatowym zajęli 11miejsce. Znaczne osiągnięcia miały i mają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające pod patronatem OSP. Początkowo działały one przy Zasadniczej Szkole Zawodowej, a następnie przy OSP Janów Podlaski. Duży wkład pracy w funkcjonowanie MDP włożyli nauczyciele ZSZ: Antoni Wawrzyniuk i Zbigniew Krzewski. W 1976 roku MDP zajęła II miejsce w zawodach międzywojewódzkich w Świdniku. W 2000 roku zajęła I miejsce w powiecie bialskim i IV miejsce w zawodach wojewódzkich w Parczewie. W 2001 roku zajęli I miejsce w zawodach powiatowych i II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Ludowych Klubów Sportowych w zawodach strażackich we Włodawie pod opieką Wiesława Wawryniuka . Od 2009 roku jednostka stale się rozwija oraz doposaża w coraz lepszy sprzęt.

W ostatnich latach były to m.in.; zestaw ratownictwa drogowego Weber Rescue oraz wiele różnorakiego sprzętu do ratownictwa drogowego i technicznego. W ostatnim czasie doszkalamy się oraz dokupujemy sprzęt do ratownictwa wodnego i lodowego (sanie lodowe, kombinezony termiczne itp.) Co roku jednostka bierze udział w zawodach pożarniczych na których osiąga dobre wyniki, w zeszłym roku wskrzeszona została kobieca drużyna pożarnicza która na zawodach powiatowych zajęła 6 miejsce na 12. Drużyna męska zajęła 2 miejsce na Zawodach gminnych . członkowie o członkinie jednostki stale się szkolą i nabywają umiejętności w ratowaniu życia ludzkiego. W roku 2015 druhowie wyjeżdżali 48 razy w tym roku jest to z dniem 23.09 26 wyjazdów.

Co roku do jednostki przybywają młodzi ludzie chętni nieść pomoc dla społeczeństwa.

Obecnie jednostka liczy ok.60 członków.

Członkowie OSP od początku swego istnienia byli i są czynnymi uczestnikami wielu uroczystości państwowych i kościelnych. Pełnią wartę przy Grobie Pańskim, biorą czynny udział w procesji Bożego Ciała.

Informacje oraz zdjęcia OSP.

Strażacki.pl

Powołana 2 stycznia 1919 roku Rada Miejska w Janowie Podlaskim, pod przewodnictwem burmistrza Aleksandra

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet